Ceiliúradh Deich mBliana an Ghaelcholáiste

Bhí ceiliúradh deich mbliana ar siúl i nGaelcholáiste Phort Láirge ag deireadh na scoilbhliana seo. Eagraíodh lá spóirt do na daltaí. D’imir siad cluichí éagsúla agus ritheadar rás 6km ansin timpeall an cheantair. Bhí féasta ag gach rang ina bhun-seomra ranga féin ag deireadh an lae. Chan na daltaí ‘Lá Breithe Sona don Ghaelcholáiste’. Bhí craic agus comhrá ag gach dalta. Thaitin an cáca seacláide agus an veain uachtar reoite go mór le gach dalta chomh maith!

Tháinig foireann teagaisc an Ghaelcholáiste, Coiste na dTuismitheoirí, baill an Bhoird Bhainistíochta, an t-Athair Liam de Paor, Tomás Ó Pól, an Foras Patrúnachta agus foireann bhainistíocht na scoile le chéile ag ócáid cheiliúrtha deich mbliana na scoile i mBialann an River Cottage ar Bhóthar Dhún Mór. Ghabh Cáit Ní Shé, Príomhoide an Ghaelcholaiste buíochas le gach duine a bhí i láthair ag an ócáid seo as an obair go léir atá déanta acu ar son na ndaltaí, ar son na scoile agus ar son na Gaeilge i gcathair Phort Láirge le deich mbliana anuas.

Bliain 3

 

Múinteoirí an Ghaelcholáiste, Baill an Bhoird Bhainistíochta agus Coiste na dTuismitheoirí

Bliain 1

Bliain 2