Ceiliúradh Deireadh Bliana i nGaelcholáiste Phort Láirge

Bhí Oíche Bhronnadh Ghradaim ar siúl ag Gaelcholáiste Phort Láirge ar an Déardaoin 25ú Bealtaine. Chuir Séipéal Naomh Muire Baile Gunnair spás ar fáil don scoil don ócáid. Bhailigh daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí le chéile don ócáid speisialta seo. Tugadh aitheantas do ard- ghnóthachtáil i measc scoláirí an Ghaelcholáiste i rith na bliana; ní hamháin go hacadúil ach go pearsanta agus go sóisialta chomh maith. Bronnadh mórán teastas ar na scoláirí. Ar na gradaim a bronnadh bhí: Teastas an Choláiste sa Ghaeilge, sa Fhraincis agus sa Spainnis, Gradam Gaisce Cré Umha, Teastas Garchabhar, Teastas Cócaireachta agus a thuilleadh nach iad do scoláirí na hIdirbhliana . Moladh na tuismitheoirí agus na daltaí as a ndílseacht don teanga agus bronnadh an Fáinne Óir ar dhaltaí an 6ú Bliain mar aitheantas ar an gcaighdeán Gaeilge atá sroichte acu ag an dtráth seo. Tugadh aitheantas ar leith do Ghaeilgeoir na Bliana agus Scolaire na Bliana i ngach bliainghrúpa. Bronnadh scoláire na Bliana ar Dualta Biatach, Bliain 6 agus bhronn Cáit Ní Shé , Príomhoide an Ghaelcholáiste, Corn an Choláiste air. Bhí ceol agus caife ag pobal na scoile i dteannta a chéile ina dhiaidh sin; a bhuíochas sin do cheoltóirí na scoile agus Coiste na dTuistí. Ard oíche a bhí ann i mBaile Gunnair. Mol an Óige agus Tiocfaidh sí.