Ceiliúradh Deireadh Bliana na hIdirbhliana Bealtaine 2018

 

Tá bliain mhór oibre curtha i gcrích ag lucht na hIdirbhliana 2017/2018. Tá beart mór teastais bainte amach ag gach dalta sa rang. Bhain scoláirí teastais amach i  ngarchabhair, Gradam Eoin Pól II, Gaisce, fiontar gnó, obair dheonach, taithí oibre, cócaireacht, labhairt na Gaeilge, labhairt na Spáinnise, agus eile nach iad.

Saothar Ealaíne na hidirbhliana crochta i gclós na scoile. An Inchinn Chlé agus an Inchinn Dheis an t-ainm atá ar an bpíosa ealaíne iontach seo.