Clár na Bliana 2017/2018

                                                    

Tús na Bliana   (Beginning of School Year)

 

Aoine 25ú Lúnasa/ Fri. 25th August  

Bliain 1/ 1st  Year – 9.00 a.m -1:00 a.m

Clárú & Ionduchtú – Réiteach: Taisceadán,, Árachas Scoile, Dialann,  Clár Ama, Díolachán Leabhair/Book Sale

Maidin chaife do Thuistí. / Parents’ Get Together

Luan  28ú Lúnasa Bl. 5/6  9.00 a.m. – 11.00

5/6 Years  in school from  9.00a.m – 11 a.m

Clárú/ Ionduchtú/  Réiteach: Taisceadán, Árachas Scoile, Dialann / Clár Ama.  Essential induction & Registration
Máirt  29ú – Bl. 2/3/4 – 8.40 a.m- 11.00 a.m Clárú & Ionduchtú – Taisceadán & Dialann srl.
Céadaoin  30ú Lúnasa  8.40 a.m – 3.30 p.m Lá iomlán do gach rang/ A full day for all classes
                                                   

Scrúduithe Tí/ Stáit     ( House & State Exams)

 

Scrúdaithe Caighdeánaithe Bl.1/2/3 Meán Fómhair 4ú – 8ú
Téarma 1 – Bliain 5/6 Samhain 6ú – 10ú – Bloc Scrúduithe Tí
Téarma 1 – Bliain 1/2/3 Scrúdú i ngach ábhar uair sa mhí
Téarma 1 & 2 – Bliain 4 Scrúdú sna hábhair acadúla uair sa téarma
Triail Scrúduithe Bliain  3 & 6 29ú Eanáir- 9ú Feabhra
Téarma 2 – Bliain 5 Feabhra 5ú – 9ú –  Bloc Scrúduithe Tí
Téarma 2 – Bliain 1/2 Scrúdú i ngach ábhar uair sa mhí
Téarma 3 – Bliain 1/2/5 Bealtaine 28ú – Meitheamh 1ú – Bloc Scrúduithe Tí
Téarma 3 – Bliain 4 Bloc Scrúduithe Tí – 9ú – 12ú Aibreán
Bliain 4 – 4ú seachtain Bealtaine Cur i láthair béil/ scríofa/ agallaimh/ tionscnaimh – Taispeántas
Céadaoin 6ú  Meitheamh Scrúduithe Stáit –  Ardteist & Teastas Sóisearach
 

Cruinnithe Oidi/Tuistí     ( Parent Teacher Meetings)

 

Bliain 5 & 6 ( Daltaí i láthair / Students present ) Céadaoin 18/10/17    15:45 – 18:15
Bliain 2 & 3 ( Daltaí Bl. 3  i láthair/ Students present ) Céadaoin 25/10/17    15.45 – 18.15
Bliain 1 & 4  ( Daltaí  Bl. 4 i láthair/ Students present ) Céadaoin 13/12/17:     15:45– 18:15
 

Taithí  Oibre Bliain 4 ( 4th Year Work Experience)

 

Seachtain 1 Samhain 6ú – 10ú
Seachtain 2 Feabhra 5ú – 9ú
 

Imeachtaí Scoile/ Tuismitheoirí / Pobail

(School / Parent/ Community Events)

 

Díolachán Leabhar Dara Lámh/ Second Hand Book Sale Aoine 25 & Luan 28/ 08/17
Oíche Oscailte Bliain 1 2018/19 – 1st Year Open Night 2018.19 Déardaoin 12/10/2017 – 7.00 p.m.
Oíche Oscailte Idirbhliana 2018/19/ 4th Yr. Information Night Céadaoin 06/12/2017 – 7.00 p.m.
Seachtain Chairdis/ Friendship Week 11 – 15/ 12/17
Aifreann na Nollag/ School Mass – Parents Welcome Déardaoin 21/12/2017
Oíche Eolais Bliain 5 2018/19/ 5th Yr. Information Night Céadaoin 21/02/18 –  7.00 p.m.
Ceiliúradh Cultúr na Gaeilge/ Irish Cultural Celebration 05/ 03/ 18 – 16/03/18
Taispeántas & Ceiliúradh Bliain 4/  4th Year Celebration Máirt 22ú Bealtaine 22/05/18
Oíche Bhronnadh na nGradam/ Prize Night Déardaoin 24ú Bealtaine – 24/05/18
 

Laethanta Saoire – Beidh an scoil dúnta na laethanta seo thíos

( Holidays – The school will be closed the following dates)

 

Briseadh Meán Téarma 1/ Mid-Term Break 28/10/2017 – 05/11/2017
Laethanta Saoire na Nollag / Christmas Holidays 23/12/2017 – 07/01/2018
Briseadh Meán Téarma 2 /  Mid-Term Break 10/02/2018 – 18/02/2018
Laethanta Saoire Bainc / Scoile  Bank / School Holidays 08/12/17 & 19/ 03/18  & 7/05/18
Laethanta Saoire na Cásca / Easter Holidays 24/03/2018 – 08/04/2018
Laethanta Saoire an t-Samhraidh / Summer Holidays 01/06/2018 ( Lá deireanach scoile)
 

I gcás laethanta a chailltear toisc dúnadh eisceachtúil, d’fhéadfadh go mbeadh ar mhúinteoirí agus daltaí an t-am a dhéanamh suas trí theacht ar scoil don chéad trí lá den bhriseadh meántéarma I Mí Feabhra agus /nó an chéad trí lá de shaoire na Cásca.

 

Where school has been closed through exceptional circumstances, teachers and students may be required to make up this time during the first three days of the midterm break in February and/or in the first three days of the Easter holidays.