An Brat Glas

Tá Brat Glas bunaithe ar bhruscar agus dramhaíl a laghdú aimsithe ag Coiste an Bhrait Ghlais 2016/17 agus tá an scoil go léir dírithe anois ar an dara Brat Glas a bhaint amach a bhaineann le húsáid fuinnimh a laghdú.

53773629n08_l

 • Bailiúchan Éadaí Dara Láimhe Lenrec eagraithe ag Coiste na dTuismitheoirí ar siúl Dé hAoine 13/10/17. Fág éadaí sa scoil.
 • Comórtas Póstéir Deireadh Fómhair 2017

Cadhla Ní Riain, Siún Lourence agus Molly Ní Shé a bhauigh comórtas póstéir chun Cód Glas na scoile a léiriú. Deireadh Fómhair 2017

GCPL GLAS

Gaelcholáiste Phort Láirge

Gan Bruscar

Ag Laghdú Dramhaíola

Ag Athchúrsáil

Ag Sábháil na Timpeallachta

 • Coiste an Bhrait Ghlais 2017/2018
Bliain 6 Aisling Ní Shionnaigh
Bliain 6 Dáithí Ó Cinnéide
Bliain 5 Clodagh Nic Phircín
Bliain 5 Jaic Mac Gearailt
Bliain 4 Neema Nyangasi
Bliain 4 Lúc Ó Ceallaigh
Bliain 3 Ailbhe Nic an Rothiach
Bliain 3 Rebecca De Róiste
Bliain 2 Cory De Bhál
Bliain 2 Áine Ní Bhriain
Bliain 1 Abi De Paor
Bliain 1 Liam Ó Duigín
  • Bhronn An Taisce an chéad Bhrat Glas a bhaineann le dramhaíl agus bruscar a laghdú ar Ghaelcholáiste Phort Láirge ag searmanas speisialta in Óstan Chill Chainnigh i mÍ Bhealtainte 2017. D’oibrigh Comhailre na nDaltaí mar Choiste an Bhrait Ghlais go dian  chun an plean scoile a chur i bhfeidhm. Tá laghdú suntasach feicthe ar an méid dramhaíola a chruthaíonn an scoil agus déanann gach dalta buidéal spóirt a ath-úsáid chun líon na mbuidéal plaisteacha a úsáidtear a laghdú. Comhghairdeas le pobal uile na scoile a ghlac páirt san fheachtas tábhachtach seo.
 • An Brat Glas -Plean Leasaithe 24/10/16
 •  Comórtas na Seomraí Slachtmhara

Buaiteoirí an Chomórtais ar an 28/11/16 ná Bliain 4.

Torthaí an Chomórtais Samhain 2016

 • Lá Athchúrsála Éadaí Athláimhe sa scoil

D’eagraigh Coiste na dTuismitheoirí bailiúchán éadaí athláimhe sa scoil ar an Aoine 14ú Deireadh Fómhair ’16. Dheonaigh tuismitheoirí agus scoláirí éadaí athlaimhe, éadaí leapa, brógaí, tuáillí, cuirtíní, málaí, agus bréagáin bhoga. Déanfar na héadaí a athchúrsáil agus beidh laghdú ar líon na n-earraí a théann go líonadh talún dá bharr. Bhailigh an scoil 1,080kg d’ábhar in-athchúrsáilte chomh maith le €432. Go raibh míle maith agaibh do gach duine a ghlac páirt.

 • Cód Glas an Ghaelcholáiste Deireadh Fómhair 2016

GCPL GLAS

Gaelcholáiste Phort Láirge

Gan Bruscar

Ag Laghdú Dramhaíola

Ag Athchúrsáil

Ag Sábháil na Timpeallachta

Comhghairgdeas le gach duine a ghlac páirt sa chomórtas póstaeir chun Cód Glas na scoile a léiriú.

img_4307-2

Buaiteoir: Heather De Spáinn Bliain 1

 •  Rang Ealaíne Bliain 2 ag cruthú ealaíne as ábháir in-athchúrsáilte

 

 • Glantachán an Earraigh

  Chuaigh Bliain 1 amach ar na sráideanna i mBaile Gunnair Dé Céadaoin 3ú Bealtaine 2017 chun bruscar a bhí caite ar an talamh a phiocadh suas. Chuaigh grúpa amháin síos Bóthar Bhaile Liam chomh fada leis an Ionad Sóláis. Chas siad ar dheis ansin agus lean siad orthu go hOspidéal na hOllscoile Phort Láirge. Chuaigh an grúpa eile síos an bóthar taobh le Séipéal Naomh Muire. Chas siad ar chlé ar Bhóthar Dhún Mór agus tháinig an dá ghrúpa le chéile leis na málaí bruscair. Ocht mála lán ar fad a bhailigh siad. Is saoránaigh glasa iad lucht na chéad bhliana sa Ghaelcholáiste agus moltar iad as an teachtaireacht thábhachtach a scaipeadh go bhfuil sé mícheart bruscar a chaitheamh ar thaobh an bhóthair.

  • Lá Athchúrsála Éadaí Athláimhe sa scoil

   

  D’eagraigh Coiste na dTuismitheoirí bailiúchán éadaí athláimhe eile sa scoil ar an Aoine 26ú Meitheamh 2017. Bhailigh an scoil 827kg d’ábhar in-athchúrsáilte chomh maith le nach mór €300. Rachadih na héadaí chun na hAfraice. Míle buíochas do gach duine a ghlac páirt.