Coiste An Bhrait Ghlais

D’oibrigh Comhairle na nDaltaí 2015/2016 go dian ar an bplean thíos a scríobh chun an chéad bhrat glas a bhaint amach don scoil. Tá Coiste an Bhrait Ghlais 2016/17 agus an scoil go léir dírithe anois ar bhruscar agus dramhaíl a laghdú sa scoil.

53773629n08_l

 

 • Coiste an Bhrait Ghlais 2016/2017
Bliain 6 Dualta Biatach
Bliain 6 Katie de Róiste
Bliain 5 Labhrás Breathnach
Bliain 5 Rachel Nic Stiofáin
Bliain 4 Seán Ó Cruadhlaoidh
Bliain 4 Caoimhín Ó Miacháin
Bliain 3 Abbie Breathnach
Bliain 3 Lúc Ó Ceallaigh
Bliain 2 Rebecca Ní Sheanacháin
Bliain 2 Caolán Ó Táilliúir
Bliain 1 Kaydi Ní Lonergáin
Bliain 1 Eoghan Ó Leathlóbhair

Buaiteoirí an Chomórtais ar an 28/11/16 ná Bliain 4.

Torthaí an Chomórtais Samhain 2016

 

 • Lá Athchúrsála Éadaí Athláimhe sa scoil

 

D’eagraigh Coiste na dTuismitheoirí bailiúchán éadaí athláimhe sa scoil ar an Aoine 14ú Deireadh Fómhair ’16. Dheonaigh tuismitheoirí agus scoláirí éadaí athlaimhe, éadaí leapa, brógaí, tuáillí, cuirtíní, málaí, agus bréagáin bhoga. Déanfar na héadaí a athchúrsáil agus beidh laghdú ar líon na n-earraí a théann go líonadh talún dá bharr. Bhailigh an scoil 1,080kg d’ábhar in-athchúrsáilte chomh maith le €432. Go raibh míle maith agaibh do gach duine a ghlac páirt.

 • Cód Glas an Ghaelcholáiste

GCPL GLAS

Gaelcholáiste Phort Láirge

Gan Bruscar

Ag Laghdú Dramhaíola

Ag Athchúrsáil

Ag Sábháil na Timpeallachta

Comhghairgdeas le gach duine a ghlac páirt sa chomórtas póstaeir chun Cód Glas na scoile a léiriú.

img_4307-2

Buaiteoir: Heather De Spáinn Bliain 1

 •  Rang Ealaíne Bliain 2 ag cruthú ealaíne as ábháir in-athchúrsáilte

 

 • Glantachán an Earraigh

  Chuaigh Bliain 1 amach ar na sráideanna i mBaile Gunnair Dé Céadaoin 3ú Bealtaine 2017 chun bruscar a bhí caite ar an talamh a phiocadh suas. Chuaigh grúpa amháin síos Bóthar Bhaile Liam chomh fada leis an Ionad Sóláis. Chas siad ar dheis ansin agus lean siad orthu go hOspidéal na hOllscoile Phort Láirge. Chuaigh an grúpa eile síos an bóthar taobh le Séipéal Naomh Muire. Chas siad ar chlé ar Bhóthar Dhún Mór agus tháinig an dá ghrúpa le chéile leis na málaí bruscair. Ocht mála lán ar fad a bhailigh siad. Is saoránaigh glasa iad lucht na chéad bhliana sa Ghaelcholáiste agus moltar iad as an teachtaireacht thábhachtach a scaipeadh go bhfuil sé mícheart bruscar a chaitheamh ar thaobh an bhóthair.

  • Lá Athchúrsála Éadaí Athláimhe sa scoil

   

  D’eagraigh Coiste na dTuismitheoirí bailiúchán éadaí athláimhe eile sa scoil ar an Aoine 26ú Meitheamh 2017. Bhailigh an scoil 827kg d’ábhar in-athchúrsáilte chomh maith le nach mór €300. Rachadih na héadaí chun na hAfraice. Míle buíochas do gach duine a ghlac páirt.