An Brat Glas

 

GCPL GLAS 2019

Téama Teagaisc na Seachtaine – Bruscar & Dramhaíl a laghdú agus Athchúrsáil

28 Eanáir – 1 Feabhra 2019

An Brat Glas agus an Curaclam

 

Cur síos ar an obair a rinne Coiste an Bhrait Ghlais, na múinteoirí agus na scoláirí le linn na seachtaine.

 

Ábhar Bliain-ghrúpa Topaic
Tionóil Scoile X 3

Eagraithe agus curtha i láthair ag Coiste an Bhrait Ghlais

(Bliain 4)

Bliain 1

 

Bliain 2

 

Bliain 3

 

 

Cur i láthair ar fhadhb an bhruscair in Éirinn.

Clár teilifíse Eco Eye RTE – Athmhachnamh ar bhruscar agus dramhaíl. Córas bruscair na hÉireann, athúsáid agus athchúrsáil. Fuinneamh a chruthú.

Cur i láthair ar

·         Chóras bruscair na scoile

·         Cód Glas

·         Buidéal uisce in-athúsáidte na scoile

·         Comórtas na Seomraí Slachtmhara

·         Scéim ar chadhnraí a athchúrsáil

Gaeilge

 

 

Bliain 1

Bliain 4

Bliain 5

Rinne Bliain 1 staidéar ar dhán. Athchúrsáil an téama a bhí ann. Rinne Bliain 4 léamhthusicint ar an timpeallacht. Rinne BL 5 staidéar ar an gcomhshaol agus ar phlaisteach sna farraigí.
Béarla

 

 

Bliain 4

Bliain 3

Bliain 5

 

Bliain 6

Léigh Bliain 4 alt nuachta ar athrú aeráide.

Rinne Bliain 3 léamhthuiscint ar an téama.

Scríobh Bliain 5 litir ghearáin ón gcéad ghlúin eile mar gheall ar fhadhb an bhruscair agus easpa athchúrsála.

Scríobh Bliain 6 óráid maidir le hathrú aeráide.

Mata Bliain 3, 5 agus 6. Rinne na scoláirí anailís ar staitisticí ar cso.ie a bhaineann le dramhaíl agus athchúrsáil in Éirinn i gcomparáid le tíortha an Aontais Eorpaigh.
Tíreolas

 

 

Bliain 1 D’fhéach Bliain 1 ar fhíseán maidir le ró-dhaonra agus an tionchar a bhíonn aige ar an timpeallacht.
Fraincis

/

Spáinnis

Bliain 1 & 2

Bliain 5 & 6

D’fhéach Bliain 1 agus 2 ar fhíseáin faoi athrú aeráide sna teangacha Eorpacha.

Rinne Bliain 5 & 6 léamhthusicintí ar théama na timpeallachta.

Ealaín Bliain 1 & 2 Comórtas Póstaeir
Eolaíocht

 

Bliain 2 Rinne Bliain 2 staidéar ar Aigéid, iarmhairt cheaptha teasa, an t-ózón, CFCanna

 

 

 

Tá Brat Glas bunaithe ar bhruscar agus dramhaíl a laghdú aimsithe ag Coiste an Bhrait Ghlais 2016/17 agus tá an scoil go léir dírithe anois ar an dara Brat Glas a bhaint amach a bhaineann le húsáid fuinnimh a laghdú.

53773629n08_l

 • Plean Glas na Scoile 2016 – 2019 Dramhaíl agus Athchúrsáil

Brat Glas Plean Leasaithe 2016 2019 Dramhaíl agus Athchúrsáil

 • Plean Glas na Scoile 2017-2019 Fuinneamh

Brat Glas Plean Fuinnimh 2017 2019

 • Bailiúchan Éadaí Dara Láimhe Lenrec eagraithe ag Coiste na dTuismitheoirí ar siúl Dé hAoine 30/11/18. Fág éadaí sa scoil.
 • Comórtas Póstéir Deireadh Fómhair 2017

Cadhla Ní Riain, Siún Lourence agus Molly Ní Shé a bhauigh comórtas póstéir chun Cód Glas na scoile a léiriú. Deireadh Fómhair 2017

GCPL GLAS

Gaelcholáiste Phort Láirge

Gan Bruscar

Ag Laghdú Dramhaíola

Ag Athchúrsáil

Ag Sábháil na Timpeallachta

 • Is iad lucht na hIdirbhliana atá ag feidhmiú mar Choiste an Bhrait Ghlais 2018/2019

 

  • Bhronn An Taisce an chéad Bhrat Glas a bhaineann le dramhaíl agus bruscar a laghdú ar Ghaelcholáiste Phort Láirge ag searmanas speisialta in Óstan Chill Chainnigh i mÍ Bhealtainte 2017. D’oibrigh Comhailre na nDaltaí mar Choiste an Bhrait Ghlais go dian  chun an plean scoile a chur i bhfeidhm. Tá laghdú suntasach feicthe ar an méid dramhaíola a chruthaíonn an scoil agus déanann gach dalta buidéal spóirt a ath-úsáid chun líon na mbuidéal plaisteacha a úsáidtear a laghdú. Comhghairdeas le pobal uile na scoile a ghlac páirt san fheachtas tábhachtach seo.

 

 • Lá Athchúrsála Éadaí Athláimhe sa scoil

D’eagraigh Coiste na dTuismitheoirí bailiúchán éadaí athláimhe sa scoil ar an Aoine 24ú Bealtaine 2018. Dheonaigh tuismitheoirí agus scoláirí éadaí athlaimhe, éadaí leapa, brógaí, tuáillí, cuirtíní, málaí, agus bréagáin bhoga. Déanfar na héadaí a athchúrsáil agus beidh laghdú ar líon na n-earraí a théann go líonadh talún dá bharr. Bhailigh an scoil 1,080kg d’ábhar in-athchúrsáilte chomh maith le €295. Go raibh míle maith agaibh do gach duine a ghlac páirt.

 • Cód Glas an Ghaelcholáiste – Téama 1

GCPL GLAS

Gaelcholáiste Phort Láirge

Gan Bruscar

Ag Laghdú Dramhaíola

Ag Athchúrsáil

Ag Sábháil na Timpeallachta

Comhghairgdeas le gach duine a ghlac páirt sa chomórtas póstaeir chun Cód Glas na scoile a léiriú.

img_4307-2

Buaiteoir: Heather De Spáinn Bliain 1

 •  Rang Ealaíne Bliain 2 ag cruthú ealaíne as ábháir in-athchúrsáilte

 

 • Glantachán an Earraigh

  Chuaigh Bliain 1 amach ar na sráideanna i mBaile Gunnair Dé Céadaoin 3ú Bealtaine 2017 chun bruscar a bhí caite ar an talamh a phiocadh suas. Chuaigh grúpa amháin síos Bóthar Bhaile Liam chomh fada leis an Ionad Sóláis. Chas siad ar dheis ansin agus lean siad orthu go hOspidéal na hOllscoile Phort Láirge. Chuaigh an grúpa eile síos an bóthar taobh le Séipéal Naomh Muire. Chas siad ar chlé ar Bhóthar Dhún Mór agus tháinig an dá ghrúpa le chéile leis na málaí bruscair. Ocht mála lán ar fad a bhailigh siad. Is saoránaigh glasa iad lucht na chéad bhliana sa Ghaelcholáiste agus moltar iad as an teachtaireacht thábhachtach a scaipeadh go bhfuil sé mícheart bruscar a chaitheamh ar thaobh an bhóthair.

  • Lá Athchúrsála Éadaí Athláimhe sa scoil

   

  D’eagraigh Coiste na dTuismitheoirí bailiúchán éadaí athláimhe eile sa scoil ar an Aoine 26ú Bealtaine 2017. Bhailigh an scoil 827kg d’ábhar in-athchúrsáilte chomh maith le nach mór €300. Rachadih na héadaí chun na hAfraice. Míle buíochas do gach duine a ghlac páirt.