Coiste na dTuismitheoirí / Parents’ Committee

Toghtar coiste nua gach bliain nua scoile ag Ollchruinniú na dTuistí, a bhíonn ar siúl sa chéad téarma. Táimid an-bhuíoch as an deá-thoil, an tacaíocht agus an comhoibriú atá le fáil againn on ár dtuismitheoirí. Oibríonn an grúpa seo go dian, dícheallach ar son na scoile. Tá an t-ádh linn tuismitheoirí mar seo a bheith ar an gCoiste. Tugann siad gach cúnamh dúinn. Tá ardmheas againn orthu agus ní fhéadfadh na daltaí ach tairbhe a bhaint as an gcúnamh seo.

A new committee is elected each new school year in the first term. We appreciate the good-will, support and co-operation which we receive from the parents of our students. This group works very hard on behalf of our school. We are lucky to have such committed parents on our committee. They give us every support and help. We hold them in the highest regard and the students can only gain from this assistance.

Coiste na dTuismitheoirí 2016/17

 

Ainm/ Name

Ról ar an gCoiste / Role on Committee Páiste i mBliain /Child in Year
Mary Curran Rúnaí/ Secretary 2 & 6
Carmel Grant Cathaoirleach/ Chairperson 5
Deirdre Roberts Cisteoir/ Treasurer 4
Kathryn Curran Ionadaí na dTuistí ar an mBord Bainistíochta/

Parents’ Representative on Board of Management

4
Carmel Ann Daly Ionadaí na dTuistí ar an mBord Bainistíochta /

Parents’ Representative on Board of Management

4
 Anne Hennessey 4
Aideen Doyle 4 & 6
Yvonne O Brien 1& 4 & 6
Anne Marie Hayes 3
Ethel Walshe 3
Claire Power 1
Katriona Donnelly 2 & 4
Paula Lawlor 1
Claire Meehan 4
Charlotte O Flynn 2