Comhairle na nDaltaí 2017/2018

 

Bliain 6 Aisling Ní Shionnaigh Cathaoirleach
Bliain 6 Dáithí Ó Cinnéide Leas-Chathaoirleach
Bliain 5 Jaic Mac Gearailt Rúnaí
Bliain 5 Clodagh Nic Phircín Cisteoir
Bliain 4 Neema Nyangasi Oifigeach Caidrimh Phoiblí
Bliain 4 Lúc Ó Ceallaigh Oifigeach Caidrimh Phoiblí
Bliain 3 Rebecca De Róiste
Bliain 3 Ailbhe Nic An Rothiach
Bliain 2 Cory De Bhál
Bliain 2 Áine Ní Bhriain
Bliain 1 Abi De Paor
Bliain 1 Liam Ó Dúigín