Eolaí Óg 2018

Ba é Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn a d’oscail Taispeántas Eolaí Óg na bliana seo san RDS i mBaile Átha Cliath. Bhí thart ar 1,100 eolaí óg i láthair.Thug 50,000 duine cuairt ar an gcomórtas le linn na seachtaine, daltaí ó Bhliain 1 agus Bliain 2 ó Ghaelcholáiste Phort Láirge ina measc. Bhí na heolaithe go léir ina seasamh in aice lena gcuid oibre. Bhí póstaer acu le cur síos ar a dturgnaimh agus ar a gcuid torthaí.  Shiúil na daltaí timpeall ag feachtaint ar phóstaeir agus ar shaothar na n-eolaithe. D’fhoghlaim na daltaí faoi mhodh an fhiosraithe san eolaíocht chun eolas a bhaint amach, faoin domhan agus faoin gcruinne thart timpeall orainn. Turas iontach a bhí ann agus bhain gach data an-taitneamh as.