Foireann Teagaisc / Teaching Staff

FOIREANN TEAGAISC GHAELCHOLÁISTE PHORT LÁIRGE 2017/2018
Cáit Ni Shé Príomhoide & Tíreolas
Conchúir Ó hÓgáin Príomhoide Tánaisteach, Matamaitic agus Gaeilge
Fiona Ní Chatháin Príomhoide Cúnta, Riachtanais Speisialta, Eacnamaíocht Bhaile agus Gaeilge
Seán Ó Catháin Eolaíocht, Bitheolaíocht, Fisic, Ceimic, Creideamh agus Corp Oideachais
Tarina Ní Laighin Treo Gnó agus Matamaitic
Ciarán Ó Nualláin Ealaín, Stair, Creideamh, OSPS, Gairmthreoir,  Teicneolaíocht
Christophe Robert Fraincis, Béarla
Amelia Uí Mhaidín Spáinnis, Béarla
Tomás Ó Gealbháin Gaeilge, Stair, Comhordaitheoir na hIdirbhliana
Caitríona Ní Dhuidhir Ceol agus Béarla
Jim Ó Fuada Matamaitic, Corp Oideachais, Teicneolaíocht, DCG
Aishling Nic Chárthaigh Tíreolas agus Gnó
Claire Ní Sheoighe  Eolaíocht agus Mata
Clare Ní Shúilleabháin Béarla
Sharon Ní Shúilleabháin Spáinnis