Brat Ghlas 2019

GCPL GLAS

Téama Teagaisc na Seachtaine – Bruscar & Dramhaíl a laghdú agus Athchúrsáil

28 Eanáir – 1 Feabhra 2019

An Brat Glas agus an Curaclam

 

Cur síos ar an obair a rinne Coiste an Bhrait Ghlais, na múinteoirí agus na scoláirí le linn na seachtaine.

 

Ábhar Bliain-ghrúpa Topaic
Tionóil Scoile X 3 Eagraithe agus curtha i láthair ag Coiste an Bhrait Ghlais (Bliain 4)  

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

 

 

Cur i láthair ar fhadhb an bhruscair in Éirinn.

Clár teilifíse Eco Eye RTE – Athmhachnamh ar bhruscar agus dramhaíl. Córas bruscair na hÉireann, athúsáid agus athchúrsáil. Fuinneamh a chruthú.

Cur i láthair ar

·        Chóras bruscair na scoile

·        Cód Glas

·        Buidéal uisce in-athúsáidte na scoile

·        Comórtas na Seomraí Slachtmhara

·        Scéim ar chadhnraí a athchúrsáil

Gaeilge

 

 

 

Bliain 1

Bliain 4

Bliain 5

 

Rinne Bliain 1 staidéar ar dhán. Athchúrsáil an téama a bhí ann. Rinne Bliain 4 léamhthusicint ar an timpeallacht. Rinne BL 5 staidéar ar an gcomhshaol agus ar phlaisteach sna farraigí.

Béarla

 

 

 

Bliain 4

Bliain 3

Bliain 5

 

Bliain 6

 

Léigh Bliain 4 alt nuachta ar athrú aeráide.

Rinne Bliain 3 léamhthuiscint ar an téama.

Scríobh Bliain 5 litir ghearáin ón gcéad ghlúin eile mar gheall ar fhadhb an bhruscair agus easpa athchúrsála.

Scríobh Bliain 6 óráid maidir le hathrú aeráide.

Mata  

Bliain 3,

Bliain.5 agus 6.

 

Rinne na scoláirí anailís ar staitisticí ar cso.ie a bhaineann le dramhaíl agus athchúrsáil in Éirinn i gcomparáid le tíortha an Aontais Eorpaigh.

Tíreolas

 

 

 

Bliain 1

 

D’fhéach Bliain 1 ar fhíseán maidir le ró-dhaonra agus an tionchar a bhíonn aige ar an timpeallacht.

 

Fraincis

/

Spáinnis

 

Bliain 1 & 2

Bliain 5 & 6

 

D’fhéach Bliain 1 agus 2 ar fhíseáin faoi athrú aeráide sna teangacha Eorpacha.

Rinne Bliain 5 & 6 léamhthusicintí ar théama na timpeallachta.

 

Ealaín

 

Bliain 1 & 2

 

Comórtas Póstaeir

 

Eolaíocht

 

 

Bliain 2

 

Rinne Bliain 2 staidéar ar Aigéid, iarmhairt cheaptha teasa, an t-ózón, CFCanna