Brat Glas Aimsithe ag GCPL!

Tá litir tagtha ó An Taisce chuig Coiste an Bhrait Ghlais sa scoil ag cur in iúl go bhfuil an chéad bhrat glas aimsithe ag Gaelcholáiste Phort Láirge. Bronnfar an brat ar an scoil ag ócáid speisialta i mí Bhealtaine. Comhghairdeas le baill an choiste, na daltaí agus na múinteoirí go léir sa scoil. Níos mó eolais le teacht!