Blitz Peile na nGaelscoileanna

Bhí Blitz Peile na nGaelscoileanna ar siúl i nGaelcholáiste Phort Láirge ag tús na míosa seo. Ghlac Rang 5 agus Rang 6 ó Ghaelscoil Phort Láirge, Gaelscoil Philib Barún, Gaelscoil na nDéise agus Gaelscoil Charraig na Siúire páirt ann. Imríodh cluichí ar an bpáirc uileaimseartha sa scoil agus ar pháirc imeartha an CLG i mBaile Mhic Gunnair. An-lá go deo a bhí ag na himreoirí go léir a d’imir ar an lá. Ba mhór an cúnamh iad lucht na hidirbhliana a rinne réiteoireacht ar na cluichí. Comhghairdeas le Foireann A ó Ghaelscoil Charraig na Siúire a bhuaigh an Blitz.

Turas Idirbhliana go BAC

Chaith lucht na hidirbhliana nach mór seachtain iomlán sa phríomhchathair ag tús mí Eanáir na bliana seo. D’fhoghlaim na daltaí go leor faoi stair agus saol na cathrach ar an turas stairiúil seo. Thug na daltaí cuairt ar Reilig Ghlas Naíon agus ar an reilig mhíleata i gCnoc an Arbhair.

Thug na daltaí cuairt ar Ard-Mhúsaem  na hÉireann – An Dánlann Náisiúnta agus is ann a chonaic siad an taispeántas Turner chomh maith le pósadh Strongbow agus Aoife. Bhain na daltaí go léir an-taitneamh go deo as an turas iontach timpeall Pháirc an Chrócaigh. D’fhoghlaim siad faoi Dhomhnach na Fola aguc chonaic siad radharcanna maithe na cathrach ar an turas Skyline. Chaith na scoláirí lá san 3Arena ag Comhdháil Cheannaireacht Mac Léinn Cycle Against Suicide. Ceol den scoth a bhí ann chomh maith le scéalta tábhachtacha a bhaineann le cúrsaí meabhairshláinte. Thaitin an turas go dtí an phictiúrlann agus timpeall na siopaí go mór leis na daltaí chomh maith dar ndóigh!

Reilig Ghlas Naíon

Comhdháil Cheannaireacht Mac Léinn Cycle Against Suicide

Lucht na hIdirbhliana

Páirc an Chrócaigh

Corn Mhic Cárthaigh agus Corn Mhic Uidhir

Proifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí

Comhghairdeas leis an gcéad ghrúpa scoláirí i nGaelcholáiste Phort Láirge a bhain amach Teastas Gnóthachtála na Sraithe Sóisearaí. Tugann an teastas seo aitheantas do na torthaí a bhain na scolairí amach i scrúdú an Teastais Shóisearaigh 2017, aiseolas maidir leis an measúnú rangbhunaithe agus cur síos ar réimsí agus eispéireas foghlama éagsúla an scoláire féin le linn trí bliana na sraithe sóisearaí.

Proifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí 2017

Lucht na hIdirbhliana agus Scoláirí Bhliain 5 lena múinteoir ranga, Tomás Ó Geallbháin

Teastais Mholta 2017/2018

Comhghairdeas le gach dalta a bhain Teastas Molta agus Teastas Sár Scoláire amach cheanna  féin an téarma seo. Bronntar teastais mholta agus teastais sár scolaire ar scoláirí sa scoil a dhéanann sár dul chun cinn acadúil , a chuireann cruinneas labhartha na Gaeilge chun chun, a bhíonn ag faire amach do scoláirí eile agus a ghlacann páirt iomlán i saol na scoile.

Teastais Mholta Bliain 1

Jake Sionóid Bliain 1, Abi de Paor Bliain 1, Robyn Ní Sheanacháin Bliain 1 agus Sasha Ní Dhuinn Bliain 1

Teastais Mholta Bliain 3

Caoilfhinn Nic Airt Bliain 3, Leonora Ní Chuirrín Bliain 3, Ailbhe Nic an Rothiach Bliain3, Charley Ní Chléirigh Ní Iorio agus Tristian Mihali Bliain 3

Teastais Mholta Bliain 3, 5 & 6

Kerri Ní Fhloinn Bliain 3, Roibeárd Mac Guidhir Bliain 3, Muireann Ní Chuidithe Bliain 6 agus Abby Breathnach Bliain 5

Eolaí Óg 2018

Ba é Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn a d’oscail Taispeántas Eolaí Óg na bliana seo san RDS i mBaile Átha Cliath. Bhí thart ar 1,100 eolaí óg i láthair.Thug 50,000 duine cuairt ar an gcomórtas le linn na seachtaine, daltaí ó Bhliain 1 agus Bliain 2 ó Ghaelcholáiste Phort Láirge ina measc. Bhí na heolaithe go léir ina seasamh in aice lena gcuid oibre. Bhí póstaer acu le cur síos ar a dturgnaimh agus ar a gcuid torthaí.  Shiúil na daltaí timpeall ag feachtaint ar phóstaeir agus ar shaothar na n-eolaithe. D’fhoghlaim na daltaí faoi mhodh an fhiosraithe san eolaíocht chun eolas a bhaint amach, faoin domhan agus faoin gcruinne thart timpeall orainn. Turas iontach a bhí ann agus bhain gach data an-taitneamh as.

Seachtain Chairdis agus Dea-Thola 2017

Bhí Seachtain Chairdis agus Dea-Thola ar siúl sa scoil idir an 18ú – 22ú Nollaig 2017.  Bhí go leor ar siúl i rith na seachtaine. Rinne gach dalta gníomh randamach dea-thola sa scoil i rith na seachtaine. Chuaigh Bliain 1, 2 agus 3 ag skátáil oighir sa bhaile mór le linn corp oideachais.  D’fhoghlaim na daltaí go léir faoi cad is bulaíocht ann, conas é a dhiúltiú agus conas é a thuairisciú.  D’eagraigh Comhairle na nDaltaí bailiúchán bia do Chumann Naomh Uinseann de Pól.

D’eagraigh Bliain 4 cluichí seansúlachta matamaitice do Bhliain 1 agus Bliain 2. Bhí seó tallainne ar siúl. Comhghairdeas le gach dalta a ghlac páirt ann. Tháinig Cailíní Bliain 1 sa tríú háit agus Bernadette Maria Royo sa dara háit. Bhuaigh Tara Ní Chinéide an comórtas arís i mbliana. Comhghaideas léi arís. Tháinig pobal na scoile le chéile le Gaelscoil Phort Láirge chun Aifreann na Nollag a cheiliúradh leis an athair Liam De Paor ar an Déardaoin.

Dhear daltaí Bliain 1 íomhá dá lámh féin agus scríobh sé/ sí cúig thréith dhearfach faoi/ fúithi féin ar an lámh. Rinneadh slabhraí de na lámha agus crochadh iad timpeall na scoile. Scríobh gach dalta i ngach rang cur síos ar thréithe dhearfacha na ndaltaí eile sa rang. Úsáideadh na tuairiscí dearfacha seo agus cuireadh iad ar chárta Nollag, a seoladh abhaile chuig gach dalta sa scoil. Nollaig shona daoibh go léir ón nGaelcholáiste

Ciseáin Nollag do Chumann Naomh Uinseann de Pól

Ba mhian le Comhairle na nDaltaí a mbuíochas a chur in iúl do phobal uile na scoile a dheonaigh bia ar an scoil le cur sna ciseáin Nollag le tabhairt do Chumann Naomh Uinseann de Pól i gcathair Phort Láirge an Nollaig seo. D’éirigh leis an scoil trí chiseán déag a bhailiú arís i mbliana. Nollaig shona do phobal uile an Ghaelcholáiste ó Chomhairle na nDaltaí.

Martha Flood SVP agus Comhairle na nDaltaí GCPL, Nollaig 2017

Maisiúcháin Nollag déanta as Ábhar in-Athchúrsáilte

Comhghairdeas le gach dalta i mBliain 2 a ghlac páirt sa chomórtas feasachta ar ábhar in-athchúrsáilte a úsáid chun maisiúcháin Nollag a dhéanamh. D’úsáid na daltaí gach aon saghas burscair, idir buidéil phlaisteacha, ubhchairtáin, olann, sean-bhreagáin. D’éirigh go hiontach leis na daltaí cód glas na scoile achur chun cinn.

GCPL GLAS. Gaelcholáiste Phort Láirge. Gan Bruscar. Ag Laghdú Dramhaíola. Ag Athchúrsáil. Ag Sábháil na Timpeallachta.

Is stíobhaird na timpeallachta iad uilig.

Na Buaiteoirí

Heather de Spáinn, Eoghan Ó LEathlobhair, Cadhla Breathnach agus Cáit Ní Scinnéir

An Dara hÁit

Lúc Gilbey, Rita Ní Bhriain, Áine Ní Bhriain, agus Aobha Ní Chodlatáin Lachtna

An Tríú hÁit

Tigerlily Nic Eochagáin, Aoife Ní Mhurchú agus Ellen Nic Airt

Clara Ní Chuinneagáin agus Dáithí Ó Conghaile

Aodh Mac an Rothaich agus Tristan MAc Reamáin

Cory de Bhál, Chulainn Ó Mathúna agus Seán Ó hAodh

Cluichí Seansúlactha Matamaitice Bliain 4

D’eagraigh Bliain 4 ócáid do Bhliain 1 agus 2 teacht le chéile agus cluichí seansúlachta matamaitice a imirt. I measc na gcluichí a bhí ann, bhí rásaíocht capall, rothlóirí a chasadh, mírlíní a roghnú go randamach as málaí, bingo, cluichí cártaí agus eile nach iad. D’fhoghlaim na daltaí conas dóchúltacht teagmhais agus luach ionchais cluiche a ríomh. Bhain na daltaí go léir an-taitneamh go deo as na cluichí. Beir bua!

Megan Ní Annáin, Megan agus Robyn Ní Chonchúir

Scott Ó Murchú agus Jaic De Paor

Mikey Ó Cuimín

Áine Ní Bhriain, Heather de Spáinn agus Cáit Ní Scinnéir

Liam Óg Ó Cuidithe agus Seán ÓhAodh

 

Turas Idirbhliana go dtí an Roinn Ealaíona Cócaireachta i WIT

Chuaigh an t-Idirbhliain ar thuras go dtí an Roinn Ealaíona Cócaireachta i WIT chun réamheolas a fháil ar chomórtas cócaireachta “Apprentice Chef”. Chuaigh siad ar thuras timpeall an fhoirgnimh. Roinn an t-eolaí bhia  Susie Cox saineolas cothaithe leo agus bhí taispeántas cócaireachta acu le beirt cócaire atá mar mheantóirí ar an tionscamh seo. Bhain siad an-sult as. Chabraigh Sam leis na cócairí na béilí a chur i láthair ar na plátaí. Beidh comórtas cócaireachta ranga ar siúl an téarma seo chugainn le beirt a roghnú chun páirt a ghlacadh sa chomórtas idirscoileanna i WIT i Mí an Mhárta. Go n-éirí leo go léir!

Sam Ó Súilleabháin Bliain 4