Ceolchoirm Ghaelcholáiste Phort Láirge

Ard-oíche cheoil agus chultúrtha a bhí ann in Óstán an Woodlands ag scoláirí, tuismitheoirí, múinteoirí agus pobal Ghaelcholáiste Phort Láirge ar an Déardaoin, 11/04/19. Comórtas na sinsear agus comórtas na sóisear a bhí sa seó tallainne. Ceol den scoth a léiríodh ar an stáitse ar an oíche. Amhráin as Gaeilge, nua-aimseartha agus sean nós chomh maith le rince Gaelach agus aithris filíochta a bhí le cloisint ar an oíche. Comhghairdeas le Caoimhín Ó Miacháin a bhuaigh comórtas na sinsear, Bernadette Maria Royo a bhuaigh comórtas na sóisear, Tigerlily Nic Eochagáin  a bhuaigh an gradam cultúrtha agus gach scoláire eile a ghlac páirt ar an oíche.

Tráth na gCeist 2019

Comhgháirdeas le daltaí Gaelscoil Phort láirge a bhuaigh tráth na gceist a d’eagraigh daltaí Bl.4 le déanaí. Ghlac sé scoil páirt sa Tráth na gCeist agus níos mó ná 130 dalta.

Mol an óige agus tiocfaidh sí.

SnaG 2019 – Is Fearr Gaeilge Bhriste ná Béarla Cliste!

Bhi Seachtain nó coicís thar a bheith rathúil agus gníomhach sa Ghaelcholáiste le cúpla seachtain anuas. Bhí imeachtaí laethúla ar siúl ina measc Céilithe, tráth na gCeist, ceol ag am lóin agus comórtas póstaer. Bhí ceardlann scríbhneoireachta ag bl.4, bl.5 agus bl.6 leis an scríbhneoir iomráiteach Ré Ó Laighléis, agus bhí daltaí na scoile le clos ar ‘The Big Breakfast Blaa (WLRFM) le Mary agus Ollie. Ina theannta san sheinn ceoltóirí na scoile ag ceolchoirm a d’eagraigh W.I.T le linn SnaG agus bhí deis labhartha ag na daltaí le Irial Ó Ceallaigh (Oifigeach Pleanáil Teanga sna Déise),Peter Kavanagh (An Comhaontas Glas), Niamh Ní Chróinín (Bainisteoir Raidió Rí Rá),Mícheál Ó Coileáin (Oifigeach Forbartha Gaeilge an HSE),Eoin Breathnach (CLG Phort Láirge),Pól Ó Finn (Conradh na Gaeilge) faoina nGairmeacha le Gaeilge.  Ar an gceadaoin thug Donnchadh Ó Ceallacháin (Staraí) turas treoraithe timpeall an mhúsaeim do dhaltaí na hIdirbhliana.

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le WLRFM, Ré Ó Laighléis, Seamus Ó Diollún (W.I.T), Donncha Ó Ceallacháin (Musaem), Máire Seo Breathnach (Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge), daltaí na hIdirbhliana agus Múinteoirí na scoile. ‘Ní neart go cur le chéile’.

Teastas Molta

2019

Daltaí na Scoile a ghnóthaigh teastas molta le déanaí

Márta 2019

Feabhra 2019

Daltaí na Scoile a ghnóthaigh teastas molta le déanaí

 

 

2018

Daltaí na Scoile a ghnóthaigh teastas molta le déanaí.

Eolaí Óg

Comhghairdeas le Caoilfhinn Nic Airt agus Ailbhe Nic an Rothaich atá ag glacadh páirt sa chomórtas Eolaí Óg i Mí Eanair. Go n-éirí go geal libh a chailíní!

Cór na Scoile

Bhailigh Cór na Scoile roinnt airgid le déanai don ‘Solas Center’ agus don ghrúpa Shout Out a thug cuairt ar an scoil le déanaí. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le ollmhargadh Ardkeen a lig duinn canadh ann agus molaimíd gach éinne a ghlac páirt.

SEACHTAIN DEA-THOLA

Tá Seachtain Dea-Thola fé lán seoil agus scoláirí na scoile uilig páirteach i ngníomhaíochtaí dearfacha éagsúla an tseachtain seo.  Go dti seo, cuireadh béim sna ranganna OSPS ar an mbaol a bhaineann le híomhánna a roinnt ar na meáin shóisialta. Molaimid do thuismitheoirí a bheith de shíor ag déanamh comhrá lena bpáistí faoin gcineál cumarsáide á dhéanamh acu ar na meáin. Tá eolas do thuistí faoi shábháilteacht idirlín ar fáil ar shuíomh Webwise.ie. Ar an Luan chuaigh daltaí bl.4,bl.5 agus bl.6 ag scátáil oighir. 

Is fearr cara sa chúirt ná punt sa sparán.

This year’s emphasis during Friendship Week was on the safe use of the internet and the dangers and implications of sharing images on social media. We advise parents to talk to their children regularly regarding the kind of communication that the engage in on social media in order to ensure their wellbeing. Useful information for parents regarding internet safety may be accessed on the internet at Webwise.ie