Seachtain na Matamaitice

Bhí Seachtain na Matamaitice faoi lán seoil i nGaelcholáiste Phort Láirge an tseachtain seo. Bhain scoláirí agus muínteoirí  an-sásamh as puzail a réiteach le scoláirí na hidirbhliana. D’fhreastal roinnt scoláirí ar léacht suimiúil i WIT agus ghlac scoláirí eile páirt I dTóraíocht Taisce na Mata.

Seachtain spraiúil agius uimhriúil a bhí ann!

Cúrsa Traenála C.L.G 2019

Ghlac daltaí na hIdirbhliana páirt i gcúrsa Traenála C.L.G le déanaí. Bhain na daltaí idir thaitneamh agus tairbhe as an gcúrsa agus beidh blitz peile do dhaltaí áitiúla  á eagrú acu sna seachtainí atá amach romhainn.

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le David Robinson a bhí i mbun traenála leo.

Zeminar 2019

Thug daltaí na hIdirbhliana cuairt ar Zeminar an tseachtain seo. Bhí an Zeminar á reachtáil ag an gCampas Náisiúnta Spórt i mbliana agus bhain na daltaí go léir an-taitneamh as. Bhí deis acu eisteacht le daoine clúiteacha ar nós Rory O’Connor (Rorys Stories) agus James Kavanagh ar an lá.

Lá Traenála ag Comhairle na Scoláírí

Comhairle na Scoláirí a ghlac páirt i lá traenála le déanaí. Thug Meanscoil San Niocláis cuairt ar an scoil agus ghlacaadar son páirt ann chomh maith.

Bhain gach éinne sult as an lá agus níl aon dabht fé ach go rachaidh sé go mór chun tairbhe dóibh.

Ba mhaith linn ár mbuiochas a ghabháíl le Rob (an traenálaí) agus na múinteoirí a bhí páirteach sa lá Róisín Nic an Tuile (GCPL) agus Darren Ó Droma (MSN).

Inis Mór 2019

Bhí seachtain iontach ag lucht na hIdirbhliana ar Inis Mór an tseachtain deireanach de mhí Méan Fhómhair. Chaith siad an tseachtain ag siúl, ag rothaíocht, ag snámh, ag caint agus ag cómhrá as Gaeilge. Thug siad cuairt ar Dhún Aonghasa, Poll na bPéist agus ar thrá Chill Mhuirbhigh. Bhain gach duine an-taitneamh as an turas. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis na múinteoirí Cionnaith agus Aisling a chaith an tseachtain i bhfochair leo.

Ceolchoirm Ghaelcholáiste Phort Láirge

Ard-oíche cheoil agus chultúrtha a bhí ann in Óstán an Woodlands ag scoláirí, tuismitheoirí, múinteoirí agus pobal Ghaelcholáiste Phort Láirge ar an Déardaoin, 11/04/19. Comórtas na sinsear agus comórtas na sóisear a bhí sa seó tallainne. Ceol den scoth a léiríodh ar an stáitse ar an oíche. Amhráin as Gaeilge, nua-aimseartha agus sean nós chomh maith le rince Gaelach agus aithris filíochta a bhí le cloisint ar an oíche. Comhghairdeas le Caoimhín Ó Miacháin a bhuaigh comórtas na sinsear, Bernadette Maria Royo a bhuaigh comórtas na sóisear, Tigerlily Nic Eochagáin  a bhuaigh an gradam cultúrtha agus gach scoláire eile a ghlac páirt ar an oíche.

Tráth na gCeist 2019

Comhgháirdeas le daltaí Gaelscoil Phort láirge a bhuaigh tráth na gceist a d’eagraigh daltaí Bl.4 le déanaí. Ghlac sé scoil páirt sa Tráth na gCeist agus níos mó ná 130 dalta.

Mol an óige agus tiocfaidh sí.