Oíche na nGradam 2018

Bhí Oíche Bhronnadh Ghradaim ar siúl ag Gaelcholáiste Phort Láirge ar an Déardaoin, 24ú Bealtaine. Chuir Séipéal Naomh Muire, Baile Gunnair spás ar fáil don scoil don ócáid. Bhailigh daltaí, tuismitheoirí, múinteoirí agus an t-Athair Liam de Paor le chéile don ócáid speisialta seo. Tugadh aitheantas d’ard- ghnóthachtáil i measc scoláirí an Ghaelcholáiste i rith na bliana, ní amháin go hacadúil ach go pearsanta agus go sóisialta chomh maith.

Bronnadh Teastas Barr Feabhais ar ghrúpa daltaí i ngach bliainghrúpa chomh maith le gradaim acadúla sna hábhair Ardteistiméireachta agus ábhair na Sraithe Sóisearaí. Bronnadh Gradam na Sraithe Soisearaí 2017 ar Thomás Breathnach, Bliain 5 agus bronnadh Gradam na hArdteistiméireachta 2017 ar Chonall de Paor atá i mbun staidéir anois ag an tríú leibhéal.

Moladh na tuismitheoirí agus na daltaí as a ndílseacht don teanga agus bronnadh an Fáinne Óir ar dhaltaí na Séú Bliana mar aitheantas ar an gcaighdeán Gaeilge atá bainte amach acu ag an tráth seo. Tugadh aitheantas ar leith do Ghaeilgeoir na Bliana agus Scoláire na Bliana i ngach bliainghrúpa.

Bronnadh Scoláire na Bliana ar Joe Mac an Bhaird, Bliain 6 agus bhronn Cáit Ní Shé, Príomhoide an Ghaelcholáiste, Corn an Choláiste air. Bhí ceol agus caife ag pobal na scoile i dteannta a chéile ina dhiaidh sin; a bhuíochas sin do cheoltóirí na scoile agus Coiste na dTuismitheoirí. Ard oíche a bhí ann i mBaile Gunnair. Mol an Óige agus Tiocfaidh sí.