Proifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí

Comhghairdeas leis an gcéad ghrúpa scoláirí i nGaelcholáiste Phort Láirge a bhain amach Teastas Gnóthachtála na Sraithe Sóisearaí. Tugann an teastas seo aitheantas do na torthaí a bhain na scolairí amach i scrúdú an Teastais Shóisearaigh 2017, aiseolas maidir leis an measúnú rangbhunaithe agus cur síos ar réimsí agus eispéireas foghlama éagsúla an scoláire féin le linn trí bliana na sraithe sóisearaí.

Proifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí 2017

Lucht na hIdirbhliana agus Scoláirí Bhliain 5 lena múinteoir ranga, Tomás Ó Geallbháin