Seachtain Chairdis agus Dea-Thola 2017

Bhí Seachtain Chairdis agus Dea-Thola ar siúl sa scoil idir an 18ú – 22ú Nollaig 2017.  Bhí go leor ar siúl i rith na seachtaine. Rinne gach dalta gníomh randamach dea-thola sa scoil i rith na seachtaine. Chuaigh Bliain 1, 2 agus 3 ag skátáil oighir sa bhaile mór le linn corp oideachais.  D’fhoghlaim na daltaí go léir faoi cad is bulaíocht ann, conas é a dhiúltiú agus conas é a thuairisciú.  D’eagraigh Comhairle na nDaltaí bailiúchán bia do Chumann Naomh Uinseann de Pól.

D’eagraigh Bliain 4 cluichí seansúlachta matamaitice do Bhliain 1 agus Bliain 2. Bhí seó tallainne ar siúl. Comhghairdeas le gach dalta a ghlac páirt ann. Tháinig Cailíní Bliain 1 sa tríú háit agus Bernadette Maria Royo sa dara háit. Bhuaigh Tara Ní Chinéide an comórtas arís i mbliana. Comhghaideas léi arís. Tháinig pobal na scoile le chéile le Gaelscoil Phort Láirge chun Aifreann na Nollag a cheiliúradh leis an athair Liam De Paor ar an Déardaoin.

Dhear daltaí Bliain 1 íomhá dá lámh féin agus scríobh sé/ sí cúig thréith dhearfach faoi/ fúithi féin ar an lámh. Rinneadh slabhraí de na lámha agus crochadh iad timpeall na scoile. Scríobh gach dalta i ngach rang cur síos ar thréithe dhearfacha na ndaltaí eile sa rang. Úsáideadh na tuairiscí dearfacha seo agus cuireadh iad ar chárta Nollag, a seoladh abhaile chuig gach dalta sa scoil. Nollaig shona daoibh go léir ón nGaelcholáiste