Seachtain na Sláinte 2018

Bhí Seachtain na Sláinte ar siúl sa scoil an idir an 5ú agus an 9ú Márta 2018. Bhí seisiún cócaireachta ag bliainghrúpa difriúla leis an múinteoir eacnamaíocht bhaile. D’fhoghlaim na daltaí conas caineog torthaí a dhéanamh. Thug Aoife Aherne ó Operation Transformation cuairt ar an scoil agus labhair sí leis na daltaí ar fad faoi bhia sláintiúil agus conas an corp a chothú. Bhí aoichainteoir eile ón Shona Project sa scoil a labhair leis na cailíní ar fad faoi shaol an déagóra do chailíní sa lá atá inniú ann.

Thug Ollstór Ard Chaoin ciseán mór torthaí do na scoláirí don lón ar an gCéadaoin. D’fhoghlaim na daltaí conas innéacs corpmhaise (BMI) a ríomh sna ranganna Mata. Lig daltaí a scíth sna ranganna ceoil ag éisteacht le ceol. Chaith Bliain 5 rang i mbun píosaí de dheochanna sláintiúla cosúil le sú úill, sú cairéid agus sú mónóige a bhlaiseadh. Thug Bliain 4 cuairt ar GIY Ard Chaoin agus rinne siad ceardlann cócairteactha ann.

Thug na cailíní go léir i mBliain 1, 2 agus 5 cuairt ar an WIT chun Lá Idirnáisiúnta na mBan a cheiliúradh. Rinne an rang OSSP i mBliain 3 tionscnamh ar fheasacht mheabharslainte. Bhí comórtas céimeanna cosáin idir ranganna chomh maith. Fuair gach dalta fitbit ag dul abhaile ar feadh oíche. Rinne Bliain 4 anailís ar an eolas a bailíodh agus chuir siad na tátail i láthair. Is fearr an sláinte ná an táinte mar a deir an seanfhocal!