Struchtúr Bainistíochta / Management Structure

Struchtúr Bainistíochta Ghaelcholáiste Phort Láirge 2017-18

Pátrún: An Foras Pátrúnachta

Faoi stiúir an chomhlachais: JMB

Príomhoide: Cáit Ní Shé

Príomhoide Tánaisteach : Conchúr Ó hÓgáin

Príomhoide Cúnta: Fiona Ní Chatháin

 

Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste Phort Láirge 2016-17
Feidhm Ainm Thar ceann
 Rúnaí  Cáit Ní Shé  Príomhoide
 Cathaoirleach  Frank Ó Madagáin  An Foras Pátrúnachta
Cisteoir Conchúr Ó hÓgáin Múinteoirí
Séamus Ó Fuada Múinteoirí
Ian Ó Catháin An Foras Pátrúnachta
Liam Ó Raghallaigh
Susan Duggan An Foras Pátrúnachta
Bernie Breathnach
Eugene de Paor An Foras Pátrúnachta