Struchtúr Bainistíochta / Management Structure

Struchtúr Bainistíochta Ghaelcholáiste Phort Láirge 2017-18

Pátrún: An Foras Pátrúnachta

Faoi stiúir an chomhlachais: JMB

Príomhoide: Cáit Ní Shé

Príomhoide Tánaisteach : Conchúir Ó hÓgáin

Príomhoide Cúnta: Fiona Ní Chatháin

 

Bord Bainistíochta Ghaelcholáiste Phort Láirge 2016-17
Feidhm Ainm Thar ceann
 Rúnaí  Cáit Ní Shé  Príomhoide
Cisteoir Conchúir Ó hÓgáin Múinteoirí
  Séamus Ó Fuada Múinteoirí
  Ian Ó Catháin An Foras Pátrúnachta
  Liam Ó Raghallaigh An Foras Pátrúnachta
  Susan Duggan An Foras Pátrúnachta
  Kathryn Ní Chuirrín Tuismitheoirí
  Bernie Breathnach Tuismitheoirí
  Eugene de Paor An Foras Pátrúnachta