Suirbhéanna

Suirbhé na dTuismitheoirí ar Litearthacht, Uimhearthacht agus Measúnú chun Foghlama i nGaelcholáiste Phort Láirge.

Parent’s Survey on Literacy , Numeracy and Assesment for Learning in Gaelcholáiste Phort Láirge.

Cliceáil ar an nasc thíos le do thoil agus líon isteach an suirbhé maidir le pleananna féinmheastóireachta na scoile ar litearthacht, uimhearthacht agus measúnú chun foghlama roimh 16/12/16.

Please click on the link below and complete the survey in relation to the school’s literacy, numeracy and assesment for learning plans before 01/12/16.

Go raibh maith agaibh.

https://www.surveymonkey.com/r/RD2N362