Fáilte go dtí Gaelcholáiste Phort Láirge

Fáilte chuig suíomh idirlíon Ghaelcholáiste Phort Láirge

Céad míle fáilte go suíomh idirlíon Ghaelcholáiste Phort Láirge, ag croílár na foghlama i bPort Láirge. Tá súil agam go dtiocfaidh tú ar aon eolas atá uait faoin scoil anseo. Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn má theastaíonn breis eolais uait faoin scoil. Tá na sonraí teagmhála don choláiste ar fáil ag barr an leathanaigh seo.

Welcome to Gaelcholáiste Port Láirge’s  website, at the heart of learning in Waterford. I hope you can find here any information you require about our school. Feel free to contact us if you require further information about the school. Our contact details are available at the top of this page.

Cáit Ní Shé  (Príomhoide)

Scoil Chaitliceach Lán-Ghaeilge atá i nGaelcholáiste Phort Láirge ach a chuireann fáilte roimh gach aon grúpa creidimh eile chomh maith.  Táimid faoi phátrúnacht an Fhorais Phátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge. Tugtar áit do dhaltaí ar an dtuiscint go bhfuil siad sásta glacadh go hiomlán le héiteas Caitliceach, Lán-Ghaeilge na scoile.

Gael-Choláiste Phort Láirge is an All Irish Catholic school under the trusteeship of Foras Pátrúnachta scoileanna Lán-Ghaeilge. Priority is given to pupils on the understanding that they are fully accepting of the Catholic, All-Irish ethos of the school.

Bunaíodh Gaelcholáiste Phort Láirge i 2007 le meán-oideachas lán Ghaelach a chur ar fáil i bPort Láirge. Tugtar áit do dhaltaí ar an dtuiscint go bhfuil siad sásta glacadh go hiomlán le héiteas Caitliceach lán Ghaeilge na scoile. Bhíomar lonnaithe ar shuíomh sealadach  sa Chlub Rugbaí i gCill Bharra go dtí Meitheamh 2011 agus i Meán Fómhair na bliana sin bhogamar go suíomh níos mó i mBaile Gunnair. Tá suíomh tuaite taitneamhach againn ar imeall na cathrach gan cur as ó nithe seachtracha, a thugann atmaisféar dá chuid féin don scoil.

Gaelcholáiste Phort Láirge was founded in 2007 to enable parents to have their children educated through Irish at secondary level in Waterford. Pupils are accepted on the basis that they fully support the Irish speaking Catholic ethos of the school. We were initially located in The Rugby Club in Kilbarry until June 2011 and in September of that year we moved to Ballygunner. We have a very pleasant country location on the outskirts of the city without any external influences that provide for a special school atmosphere.