An Fhrainc

Tá roinnt dár scoláirí ag baint súp as an saol agus iad ar thuras scoile sa Fhrainc faoi láthair.