An Ghaeilge

An Ghaeilge Teanga labhartha an Choláiste

Is í an Ghaeilge teanga Ghael Choláiste Phort Láirge. Bímid ag súil go labhróidh gach dalta an Ghaeilge i gcónaí i dtimpeallacht an Choláiste, ag ócáidí an Choláiste, ag taisteal chun/ chuig scoil agus nuair atá éide na scoile orthu. Bímid ag súil go ndéanfaidh cuairteoirí chun na scoile iarracht an Ghaeilge a úsáid más féidir leo. ( Tá tuilleadh eolais faoi seo le léamh i bPolasaí Ghaeilge an Choláiste)

Irish is the language of Gaelcholáiste Phort Láirge. We expect that each student speaks Irish at all times when in the school’s environment, at school events, travelling to and from school and when wearing the school uniform. We expect visitors to the school to make an effort to speak Irish if they are able. ( More information on this can be found in The College’s Gaeilge Policy)

Beatha teanga í a labhairt.