Author Archives: webadmin

Bronnadh Gradam 2024

Mol an óige agus tiocfaidh sí. Tá deireadh na scoilbhliana buailte le Gaelcholáiste Phort Láirge. Bhí ócáid faoi leith ag an scoil i Séipéal Naomh Muire, Baile Gunnair agus ceolchoirm ar scoil chun imeachtaí na bliana a cheiliúradh. Bronnadh gradaim aitheantais éagsúla ar scoláirí i ngach bliainghrúpa.

Aithnítear sa scoil go bhfuil tábhacht faoi leith ag baint le hardú meanman agus misnigh agus tuigtear go maith go bhfuil aitheantas faoi leith tuillte ag cuid mhaith scoláirí.Bronnadh gradam do Ghaeilgeoir na Bliana ar scoláire amháin i ngach rang agus bronnadh gradam do Scoláire na Bliana ar scoláire amháin i ngach rang. Chomh maith leis sin, bronnadh Gradaim Lán-Tinreamh, Gradaim Acadúla agus Gradaim Aitheantais Speisialta ar scoláirí ar an lá.

Comhghairdeachas le gach scoláire. 

Slán le Bl 6

Bhí Ócáid Cheiliúrtha againn aréir agus bhí orainn slán a fhágáil le Bl 6. Scoláirí iontacha agus go n-éirí leo anois san Ardteist agus sa saol taobh amuigh do gheataí na scoile!!

Slán le Bl 4

Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tháinig deireadh leis an mbliain scoile do scoláirí na hIdirbhliana 2024 inniu. Bhí bliain den scoth againn i dteannta a chéile agus is scoláirí iontacha iad ar fad. Míle buíochas as ucht bhur gcomhoibriú i gcaitheamh na bliana agus go n-éirí libh anois agus sibh ag tabhairt faoin 5ú Bl. Bíodh samhradh iontach agaibh ar fad!!

Gradam Óir Microsoft Bl 4

Gaisce eile bainte amach ag scoláirí Bl 4 i mbliana. Bronnadh Gradam Óir orthu in Oifií Microsoft i mBaile Átha Cliath de bharr a gcuid oibre le Microsoft DreamSpace i gcaitheamh na bliana!!! Éacht iontach eile!!

Craobh an Chontae

Gaelcholáiste Phort Láirge 4-05 Ardscoil na Mara 1-11. Comhgháirdeachas ó chroí lenár mbuachaillí a bhuaigh Craobh an Chontae trathnóna. Tá foireann na scoile imithe ó neart go neart ó thús na bliana agus tá sé seo tuillte go maith acu. Bíonn dea-thoradh ar obair chrua!! Bainigí sásamh as an gceiliúradh!!

Bl 4 i gCorcaigh

Bhí saol an mhada bháin ag scoláirí na hIdirbhliana i gCorcaigh le dhá lá anuas. Bhí an deis acu cuairt a thabhairt ar “The Titanic Experience” agus Oileán Spíce i gCóbh agus Priosún na Cathrach sa chathair. Tá obair na gcapall déanta acu go dtí seo i mbliana agus bhí an sos tuillte go maith acu

Scoláire GCPL sna Meáin Náisiúnta!

Scoláire GCPL san Irish Independent inniu agus í ag prapáil don gCraobh Náisiúnta i gCómortas Fiontraíochta na Scoileanna a bheidh ar siúl an tseachtain seo chugainn. Go n-éirí leat agus táimid ar fad bródúil asat!!