Author Archives: webadmin

Sábháilteacht ar líne

Mar is eol do phobal na scoile tá an t-idirlíon ina dhlúthchuid den saol againn anois. Le cabhrú le daltaí dul i ngleic leis tá béim á chur ar shábháilteacht ar líne inniu ag múinteoirí na scoile. Más rud é go bhfuil breis eolais ag teastáil ó thuismitheoirí gheobhaidh siad eolas, comhairle agus achmhainní oideachais saor in aisce ar webwise.ie nó rte.ie

Bl.1 ag treabhadh leo

Tá Bliain 1 gnóthach i mbun foghlama ar líne an tseachtain seo sa rang Mata. Tá na scoláirí ag foghlaim conas CBL agus brabús céatadánach a ríomh. Cuireann an t-airgead an domhan ag damhsa!

GCPL ar líne

Beimid ag cur tús le ranganna ar líne maidin inniu (11 Eanáir) ar a 9:00. Mar eolas breise daoibh…

I mbliana den chéad uair i nGaelcholáiste Phort Láirge tá daltaí Bl.1 agus daltaí Bl.4 ag baint úsáide as gléas ríomhaireachta sa seomra ranga. This year for the first time in Gaelcholáiste Phort Láirge both First and Transition Year students are using a personal computer/device in the classroom and at home as part of their learning.

Faoin mbliain 2022 beidh ríomhaire in úsáid ag gach aon bhliainghrúpa sa scoil. All students in the school will have a device by 2022.

Tá dhá bhliain caite ag foireann na scoile ag traenáil chuige seo, rud a sheas go mór linn agus le daltaí na scoile le linn dúinn a bheith faoi dhianghlasáil anuraidh.

Séasúr an Chairdis 2020

Tá Séasúr an Chairdis fé lán seoil le coicís anuas i nGaelcholáiste Phort Láirge agus scoláirí na scoile uilig páirteach i ngníomhaíochtaí dearfacha éagsúla na coicíse.  I rith na coicíse d’eagraigh daltaí na hIdirbhliana tráth na gceist agus tóraíocht taisce do dhaltaí bl.1 agus 2.

Bailiúchán Airgid ar son ‘Focus Ireland’ agus Bailiúchán Bídh ar son ‘Naomh Uinseann de Pól’

D’eagraigh daltaí na hIdirbhliana ‘lá geansaí Nollag’ le déanaí ar son ‘Focus Ireland’. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le gach éínne a ghlac páirt sa lá. Ina theannta san bhí comhairle na ndaltaí agus daltaí na scoile páirteach i mbailiúchán bídh ar son Naomh Uinseann de Pól. Ar an 11 Nollaig ghlac daltaí na scoile páirt i siúlóid Urraithe 1,000km ar son Naomh Uinseann de Pól agus bhailíodar breis is €200 don charthanacht céanna. Ní mar mhagadh iad!

Cleas nó Cóisir!

Bhí spiorád na Samhna le braith sa scoil an tseachtain seo – ghleas go leor daltaí i bhfeistis éagsúla ar an Aoine agus dhearaigh daltaí Eacnamaíocht Bhaile Bl.1 maisiúcháin le cur in airde ina dtithe ar Oíche Shamhna agus atmaisféar deas a chruthú le linn na dianghlasa. Rinne siad uaschúrsáil ar ábhair a bhí acu sa bhaile le caomhnú timpeallachta a chur chun cinn #Scoilghlas.

Geimhreadh ceoch, earrach reoch, Samhradh grianmhar is fómhar biamhar. Is trian den obair tús a chur agus tá daltaí na hIdirbhliana ag obair go dian le cúpla seachtain anuas i ngairdín na scoile.

Is leor nod don eolach

Tá bliain 1 ag baint úsáide as an teicneolaíocht sa rang Eacnamaíocht Bhaile le leabhrán oidis phearsanta a scríobh i mbliana. Seo cuid den obair a rinne siad ar a leabhair le déanaí i ndiaidh dóibh muifíní seacláide a bhácáil.

Tá bliain 1 agus 3 gnóthach na laethanta seo ag cócaireachta sa bhaile. Seo cuid de na táirgí bácáilte atá déanta acu ar nós sconnaí tae agus muifíní seacláide.

Fuair Bl.3 a gcuid tionscadail Eacnamaíocht Bhaile ón mbliain seo caite ar ais le déanaí. D’éirigh go hiontach leo. Bhí siad breá sásta lena dtorthaí. Rinne siad crochadh balla ag úsáid feilt leis an dearadh a chruthú agus d’fhorbair siad an dearadh sin le greamanna bróidnéireachta. Comhgairdeas leo go léir.