Brainbusters

Chuir níos mó ná 6000 dalta isteach ar an gcómórtas ‘Brainbusters’, eagraithe ag An Post. Comórtas liteartha a bhí ann.  Bhí ar gach rannphairtí leideanna a réiteach agus litir a scríobh dá n-iontráil.  Tugadh ‘Moladh Speisialta’ do scoláire na céad bhliana. Comhghairdeas leis!