Bratach na hÉireann

D’fhreastal ionadaithe ón scoil ar Bhronnadh na mBrat inné in SETU Arena. Bronnadh Bratach na hÉireann ar an scoil a bhí ar foluain cheana ag 33 An Meal, Port Láirge, mar chéiliúradh ar 175 bliain ó cuireadh Bratach na hÉireann ar foluain den chéad uair san áit céanna.

D’fhreastal an Taoiseach Leo Varadkar ar an searmanas chomh maith.

Bhailigh Cormac an brat ar son na scoile agus táimid ag tnúth go mór lenár gCeiliúradh féin an tseachtain seo chugainn ina mbeidh an brat á chur ar foluain againn anseo ar scoil.

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis an bhFundúireacht Thomas F. Meagher as lá den scoth a eagrú dúinn!