Bronnadh Gradam 2023

Agus deireadh na scoilbhliana buailte linn anseo sa Ghaelcholáiste bhí ócáid faoi leith againn i Séipéal Naomh Muire, Baile Gunnair agus ceolchoirm ar scoil chun imeachtaí na bliana a cheiliúradh. Bronnadh roinnt Gradam ar scoláirí blianta 1, 2, 3 agus 5.

Aithnítear go bhfuil tábhacht faoi leith ag baint le hardú meanman agus misnigh agus tuigimid go bhfuil aitheantas faoi leith tuillte ag cuid mhaith scoláirí.

Bronnadh gradam do Ghaeilgeoir na Bliana ar scoláire amháin ó gach rang agus Bronnadh Scoláire na Bliana ar scoláire amháin ó gach rang. Bronnadh Teastais Tinrimh, Teastais Iompair agus Teastais  d’aon Éacht Seach-Churaclaim Thar na Bearta ar scolairí na scoile chomh maith.

Comhghairdeachas libh ar fad agus bíodh samhradh iontach agaibh.