Category Archives: Fógraí

Slán le Bl 6

Bhí Ócáid Cheiliúrtha againn aréir agus bhí orainn slán a fhágáil le Bl 6. Scoláirí iontacha agus go n-éirí leo anois san Ardteist agus sa saol taobh amuigh do gheataí na scoile!!

Slán le Bl 4

Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tháinig deireadh leis an mbliain scoile do scoláirí na hIdirbhliana 2024 inniu. Bhí bliain den scoth againn i dteannta a chéile agus is scoláirí iontacha iad ar fad. Míle buíochas as ucht bhur gcomhoibriú i gcaitheamh na bliana agus go n-éirí libh anois agus sibh ag tabhairt faoin 5ú Bl. Bíodh samhradh iontach agaibh ar fad!!

Gradam Óir Microsoft Bl 4

Gaisce eile bainte amach ag scoláirí Bl 4 i mbliana. Bronnadh Gradam Óir orthu in Oifií Microsoft i mBaile Átha Cliath de bharr a gcuid oibre le Microsoft DreamSpace i gcaitheamh na bliana!!! Éacht iontach eile!!

Craobh an Chontae

Gaelcholáiste Phort Láirge 4-05 Ardscoil na Mara 1-11. Comhgháirdeachas ó chroí lenár mbuachaillí a bhuaigh Craobh an Chontae trathnóna. Tá foireann na scoile imithe ó neart go neart ó thús na bliana agus tá sé seo tuillte go maith acu. Bíonn dea-thoradh ar obair chrua!! Bainigí sásamh as an gceiliúradh!!

Bl 4 i gCorcaigh

Bhí saol an mhada bháin ag scoláirí na hIdirbhliana i gCorcaigh le dhá lá anuas. Bhí an deis acu cuairt a thabhairt ar “The Titanic Experience” agus Oileán Spíce i gCóbh agus Priosún na Cathrach sa chathair. Tá obair na gcapall déanta acu go dtí seo i mbliana agus bhí an sos tuillte go maith acu

Scoláire GCPL sna Meáin Náisiúnta!

Scoláire GCPL san Irish Independent inniu agus í ag prapáil don gCraobh Náisiúnta i gCómortas Fiontraíochta na Scoileanna a bheidh ar siúl an tseachtain seo chugainn. Go n-éirí leat agus táimid ar fad bródúil asat!!