Category Archives: Fógraí

Gleann Áine

Bhí lá iontach ag Scoláirí na hIdirbhliana agus ár gcuairteoirí ón Spáinn i nGleann Áine inniu agus ní raibh an aimsir ró-olc ach an oiread-An rud is annamh is iontach!!

Bronnadh Gradam 2023

Agus deireadh na scoilbhliana buailte linn anseo sa Ghaelcholáiste bhí ócáid faoi leith againn i Séipéal Naomh Muire, Baile Gunnair agus ceolchoirm ar scoil chun imeachtaí na bliana a cheiliúradh. Bronnadh roinnt Gradam ar scoláirí blianta 1, 2, 3 agus 5.

Aithnítear go bhfuil tábhacht faoi leith ag baint le hardú meanman agus misnigh agus tuigimid go bhfuil aitheantas faoi leith tuillte ag cuid mhaith scoláirí.

Bronnadh gradam do Ghaeilgeoir na Bliana ar scoláire amháin ó gach rang agus Bronnadh Scoláire na Bliana ar scoláire amháin ó gach rang. Bronnadh Teastais Tinrimh, Teastais Iompair agus Teastais  d’aon Éacht Seach-Churaclaim Thar na Bearta ar scolairí na scoile chomh maith.

Comhghairdeachas libh ar fad agus bíodh samhradh iontach agaibh.

Ní bhíonn in aon rud ach seal

Tá deireadh na scoilbhliana buailte linn agus tá scoláirí na hIdirbhliana ag súil go mór leis na laethanta saoire. Tá súil againn go mbeidh samhradh iontach agus guímid gach rath orthu agus iad ag tabhairt faoin gCúigiú Bliain tar éis an tSamhraidh.

An Brat Glas

Tar éis obair na gcapall a dhéanamh, bronnadh Brat Glas don téama “Uisce” ar an scoil. D’fhreastail ceathrar dár scoláirí ar an gceiliúradh i Hotel Kilkenny chun an brat a bhailiú ar son an Choiste Ghlais.

Geansaithe Nua Cispheile

Fóirne cispheile sóisearacha GCPL ag caitheamh geansaithe nua na scoile. Rinne Coiste na dTuismitheoirí urraíocht ar na geansaithe nua seo. D’eagraigh siad ócaidí cosúil le Tráth na gCeist agus Crannchur na Cásca chun an t-airgead a bhailiú. Gabhaimid buíochas libh as ucht bhur dtacaíochta. Táid ag féachaint go hiontach ina ngeansaithe nua agus táimid ag súil go mór le cluichí na bliana seo chugainn.