Category Archives: Uncategorized

Bronnadh Gradam 2024

Mol an óige agus tiocfaidh sí. Tá deireadh na scoilbhliana buailte le Gaelcholáiste Phort Láirge. Bhí ócáid faoi leith ag an scoil i Séipéal Naomh Muire, Baile Gunnair agus ceolchoirm ar scoil chun imeachtaí na bliana a cheiliúradh. Bronnadh gradaim aitheantais éagsúla ar scoláirí i ngach bliainghrúpa.

Aithnítear sa scoil go bhfuil tábhacht faoi leith ag baint le hardú meanman agus misnigh agus tuigtear go maith go bhfuil aitheantas faoi leith tuillte ag cuid mhaith scoláirí.Bronnadh gradam do Ghaeilgeoir na Bliana ar scoláire amháin i ngach rang agus bronnadh gradam do Scoláire na Bliana ar scoláire amháin i ngach rang. Chomh maith leis sin, bronnadh Gradaim Lán-Tinreamh, Gradaim Acadúla agus Gradaim Aitheantais Speisialta ar scoláirí ar an lá.

Comhghairdeachas le gach scoláire. 

Oíche Cheiliúrtha Bliain 6

Thánaig pobal an Ghaelcholáiste le chéile chun slán a fhágáil le Bliain 6 an Déardaoin seo caite le searmanas álainn ceolmhar i Séipéal Naomh Muire, Baile Gunnair. Ócáid ab ea é chun na blianta a chaith na scoláirí sa Ghaelcholáiste a cheiliúradh. Oíche iontach a bhí ann. Guíonn an scoil gach rath ar na scoláirí sna scrúduithe stáit agus sna blianta atá amach rompu.

Aitheantas Acadúil Náisiúnta do Seachtar Scoláirí Ghaelcholáiste Phort Láirge san Ardteist 2022/ 7 Gaelcholáiste Students Get Leaving Cert. Academic Recognition at National Level 

Le déanaí tá Scoláireacht Iontrála gnóthaithe ag Cáit Ní Scinnéir, Ross Mac Caisín, agus Aodh Mac an Rothaich i UCD. Bhí Clara Ní Chuinneagáin in easnamh ón bpictiúr ach tá Scoláireacht Iontrála fachta aici chomh maith. Tá triúr eile ó Rang 2022 tar éis Scoláireacht a fháil le déanaí chomh maith: Chulainn Ó Mathúna- Ollscoil Mhá Nuad, Eoghain Ó Leathlobhair-Coláiste na Trionóide agus Jake Sionóid- Ollscoil Chorcaí.

Most recently Cáit Ní Scinnéir, Ross Mac Caisín & Aodh Mac an Rothaich received Scholar Entrance Awards from UCD for their high achievement in the Leaving Cert 2022, missing from the photo is Clara Ní Chuinneagáin. Three others from the class of 2022 were also recently awarded recognition from their respective universities for their high achievement in the Leaving Cert. 2022, Chulainn Ó Mathúna – Maynooth University, Eoghain Ó Leathlobhair – Trinity College and Jake Sionóid – UCC. Comhghairdeas leo!

Beatha Teanga í a Labhairt

Bhí Mollaí Nic Eochaidh ag taifead agallaimh ar líne inniu dá clár raidió “Abair Amach É” a bhíonn ar WLR gach oíche Satharn. Bhí agallamh iontach aici le triúr ón gCúigiú Bliain maidir leis an saol anseo sa Ghaelcholáiste agus na buntáistí a bhaineann le scolaíocht trí mheán na Gaeilge. Beidh an clár á chraoladh ar WLR óna 9-10 óiche Dé Satharn an 25ú Márta. Beidh amhráin agus ceol á chasadh ag scoláirí ón triú Bliain ar an gclár chomh maith.

Torthaí Ardteistiméireachta 2022

Scoláirí Ghaelcholáiste Phort Láirge ag Ceiliúradh a dTorthaí Ardteistiméireachta

Bíonn dea-thoradh ar obair chrua. Déanaimid comhghairdeas ó chroí le scoláirí Ardteistiméireachta na bliana seo a fuair a gcuid torthaí inniu. Bhain 66% de na scoláirí níos mó ná 500 pointí amach. Tréaslaímid le ceathrar a ghnóthaigh os cionn 600 pointí. Guímid gach rath, ádh agus misneach ar an ngrúpa amach anseo. Ár mbeannacht uainn i nGaelcholáiste Phort Láirge.

Seó Tallainne an Ghaelcholáiste

Tháinig pobal an Ghaelcholáiste le chéile i nGaelscoil Philib Barún chun tallann iontach na scoláirí a cheiliúradh ag deireadh na scoilbhliana. Thug na scoláirí léiriú bréa dá gcumas ar an oíche. Bhí buanna go leor le feiceáil idir cheol, drámaíocht agus rince Gaelach.

Slán Fágtha ag Bliain 6 le Gaelcholáiste Phort Láirge

Tháinig scoláirí na hArdteiste, a dtuismitheoirí agus foireann na scoile le chéile i Séipéal Naomh Muire Baile Gunnair ag deireadh na bliana le slán a fhágail lena chéile. Tugadh aitheantas ar an oíche do ghnóthachtáil na scoláirí i rith na bliana. Bronnadh Gaeilgeoir an Choláiste ar Cháit Ní Scinnéir agus Scoláire na Bliana ar Chlara Ní Chuinneagáin. Bíonn dea-thoradh ar obair chrua. Guímid gach rath, ádh agus misneach ar an ngrúpa seo i mbun na scrúduithe Ardteistiméireachta.