Cispheil/ Basketball

Is gníomhaíocht seach-churaclaim a bhfuil an-tóir uirthi é cispheil, atá oscailte do bhuachaillí agus do chailíní araon, a ghlacann páirt i gcomórtais idirscoile éagsúla i rith na bliana. Cabhraíonn cispheil le scoláirí scileanna cumarsáide, ceannaireachta agus obair foirne a fhorbairt. Cuireann an chispheil go mór le sláinte choirp na scoláirí agus cuidíonn sé leo féinsmacht agus buanseasmhacht a chothú. Spreagann an chispheil na scoláirí chun caidrimh láidir tacúil a thógáil lena chéile agus iad ag spraoi agus ag iomaíocht mar fhoireann.

Basketball is a popular extracurricular activity, open to both boys and girls who compete in various interschool competitions throughout the year. Participation in basketball helps students develop essential skills such as teamwork, communication, and leadership. Basketball also enhances physical fitness and fosters a sense of discipline and perseverance. Basketball encourages students to build strong, supportive relationships with their peers while having fun and competing as a team.