Comhairle na Scoláirí

Tá ról fíor-thábhachtach ag Comhairle na Scoláirí i nGaelcholáiste Phort Láirge. Cothaíonn an Chomhairle rannpháirtíocht scoláirí, ceannasaíocht agus muintearas i measc phobail na scoile. Tugann an Chomhairle guth do scoláirí. Labhraíonn an Chomhairle ar son riachtanais na scoláirí. Toghtar ionadaí amháin ó gach rang ar Chomhairle na Scoláirí ag tús na scoilbhliana. Creidtear go láidir sa scoil go bhfuil sé iontach tábhachtach go bhfuil ionadaíocht chothrom déanta ar gach rang agus gach scoláire ar an gComhairle.

Tá ról na Comhairle lárnach i bpróiseas cinnteoireachta na scoile. Anuas ar a gcruinnithe féin, bíonn cruinnithe acu go rialta le bainistíocht na scoile chun ceisteanna na scoláirí a phlé, feabhsúcháin scoile a mholadh, agus aiseolas a thabhairt ar ghnéithe éagsúla de shaol na scoile. Cinntíonn an cur chuige comhoibríoch seo go bhfuil guth na scoláirí le cloisteáil i gcúrsaí atá bainteach leo féin, go bhfuil cumasú á chothú agus go bhfuil úinéireacht á ghlacadh ag scoláirí ar réimsí faoi leith de chúrsaí scoile.

The Student Council plays an integral role in Gaelcholáiste Phort Láirge. The Council fosters student participation, leadership, and community within the school. The Student Council acts as a voice for the student body, advocating for their needs and concerns. One representative from each class is elected on the Council at the beginning of the school year. We believe that it is very important that all classes and all students are fairly represented in the school.

The Student Council plays an important role in the decision-making processes within the school. They meet regularly with school leaders to discuss issues affecting students, propose changes or improvements to school policies, and provide feedback on various aspects of school life. This collaborative approach ensures that students have a say in matters that directly impact them, fostering a sense of ownership and empowerment.