Curaclam

Ábhair Scoile /School Subjects

Cúrsa meánscoile 5/6 bliana a leanann scoláirí i nGaelcholáiste Phort Láirge:  3 bliana sa tSraith Shóisearach, bliain amháin san Idirbhliain (atá roghnach faoi láthair ach a d’fhéadfadh a bheith éigeantach do scoláirí Bhliain 1 ó 2016/17 ar aghaidh) agus 2 bhliain i mbun cúrsa na hArd Teistiméireachta.

All pupils in Gael-Choláiste Phort Láirge follow a 5/6 year programme: 3 years in Junior Cycle, 1 year in Transition Year (optional at the moment but could be compulsory for all 1st Year students from 2016/17 onwards) and 2 years in the Leaving Certificate cycle.