Cúrsa na hIdirbhliana

Curaclam na hIdirbhliana

 • Gaeilge/ Irish
 • Béarla/ English
 • Mata / Maths
 • Spáinnis/ Spanish
 • Eolaíocht / Science
 • Ceol/ Music
 • Ealaín / Art
 • Tíos/ Home Economics
 • Gnó/ Business

Ábhair scoile eile a dhéanann gach dalta/ Other subjects studied by every student.

 • Tionscnamh/Project
 • Ríomhairí/ Computers
 • Staidéar Cultúrtha & Oidhreachta /  Cultural Studies
 • Creideamh/ Religion
 • Corp Oid/ PE
 • Gairmthreoir/ Guidance
 • Forbairt Phearsanta/ SPHE

Spriocanna na nDaltaí san hIdirbhliain/ Student Goals in Transition Year

 

   • Gradam Gaisce / President’s Award
   • Eolaí Óg & Science Fest / Young Scientist
   • Mion Chomhlucht / Mini Company
   • An Fáinne – Teastas Labhairt na Gaeilge
   • Gardam Eoin Pól II / John Paul II Award
   • Young Social Innovators
   • Teastas sa bhFéin Chosaint
   • Teastas sa Gharchabhair
   • Teastas Labhairt na Spáinnise

 

Forbairt Phearsanta na Scoláirí san Idirbhliain/ Personal Development in Transition Year

 

 • A Bheith mar Threoraí/Mentor / Mentoring
 • An Brat Glas a chur chun cinn / Participation in the Green School Programme
 • Drámaíocht / Drama
 • Taighde Eolaíochta / Scientific Research
 •  Taighde ar Chearta Daonna/ Human Rights Research
 • Ceol /Amhránaíocht / Music & Singing
 • Comórtais Chainte/ Díospóireachtaí / Speech & Debating Competitions
 • Comórtais a eagrú
 • An Gradam Gaisce
 • Gradam Eoin Pól II
 • Taithí Oibre/ Work Experience
 • Obair Dheonach sa Phobal/ Voluntary work in the Community

 

Cúram Pearsanta/ Personal Care

 

 • Scileanna Cócaireachta & Saoil / Cooking & Life Skills
 • Oideachas Chaidrimh & Ghnéasachta/ Relationship & Sexuality Education
 • Sláinte Mheabhrach / Mental Health
 • Sábháilteacht ar an Idirlín/ Internet Safety
 • Módúil ranga/ Modules agus
 • Aoi-Chainteoirí/ Guest Speakers
 • Ceardlanna/ Workshops