Dámhachtainí Scoláireachta

 

 

Clodagh Nic Pheáircín, Ardteist 2019. Bhronn Roinn na hInnealltóireachta, Ollscoil Bhaile Átha Cliath Gradam Scoláire Iontrála ar Chlodagh in aitheantas ar ardghnothachtáil  torthaí aimsithe aici i Scrúdů na hArdteistméireachta.
Maith thú a Chlodagh.