Droichead

Is scoil Droichead í Gaelcholáiste Phort Láirge. Is é is próiseas Droichead ná creatlach ionduchtaithe ghairmiúil agus chomhtháite do mhúinteoirí nuacháilithe. Príomhchuspóir de phróiseas Droichead ná tacú le foghlaim ghairmiúil na múinteoirí nuacháilithe le linn na tréimhse ionduchtaithe, ina leagtar an bunús den fhás agus foghlaim ghairmiúil ina dhiaidh sin dá réir don chéad chéim eile dá ngairm bheatha. Tá Foireann Tacaíochta Gairmiúla lánoilte againn, a chuireann meantóireacht ar fáil do Mhúinteoirí Nuacháilithe (MNCanna) ó thús deireadh phróiseas Droichead. 

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig an suíomh gréasáin CNIM www.teacherinduction.ie

Gaelcholáiste Phort Láirge is a Droichead school. The Droichead process is an integrated professional induction framework for newly qualified teachers (NQTs). The main objective of the Droichead process is to support the professional learning of the NQTs during the induction phase, thus laying the foundations for subsequent professional growth and learning for the next phase of their career. We have a fully trained Professional Support Team (PST), who mentor NQTs throughout the Droichead process.

For more information, please visit www.teacherinduction.ie