Éiteas an Choláiste/ The College’s Ethos

 

Scoil lán-Ghaeilge í Gaelcholáiste Phort Láirge (GCPL) a fheidhmíonn mar mheitheal oibre ina bhfuil sé de dhulgas ar an bPríomhoide, ar an bhfoireann bhainistíochta, agus ar gach múinteoir éiteas táirgiúil, tairbheach agus taitneamhach a chruthú. Iarrtar ar phobal na scoile (daltaí, tuismitheoirí agus an fhoireann iomlán) an t-éiteas seo a thabhairt chucu féin agus í a fhorbairt i ngach bealach.

Gaelcholáiste Phort Láirge (GCPL) is an all Irish school that operates a co-operative working model where it is the duty of the Principal, management team and every teacher to create a beneficial, productive and enjoyable ethos. The school community ( pupils, parents and the school staff) are asked to embrace this ethos and foster it in every way possible.

Éiteas Chaitliceach agus lánGhaelach atá i bhfeidhm sa scoil ina gcuirtear béim ar labhairt na Gaeilge mar theanga nádúrtha laethúil  chomh maith le luachanna na Críostaíochta i bhfeidhm. Fáilteofar roimh gach dearcadh creidimh agus neamh-chreidimh a nglacann spiorad chultúir Ghaelach an Choláiste chucu féin.

The school promotes a Catholic and an All Irish ethos where there is an emphasis on speaking Irish as a natural daily language and also an emphasis on promoting Christian values.  The school welcomes students of all outlooks, religious and non-religious  that accept the Irish cultural spirit of the school.