Foireann Teagaisc / Teaching Staff

FOIREANN TEAGAISC GHAELCHOLÁISTE PHORT LÁIRGE 2018/2019
Cáit Ni Shé Príomhoide & Tíreolas
Conchúr Ó hÓgáin Príomhoide Tánaisteach, Matamaitic agus Gaeilge
Fiona Ní Chatháin Príomhoide Cúnta, Riachtanais Speisialta, Eacnamaíocht Bhaile agus Gaeilge
Aisling Nic Chárthaigh Tíreolas agus Gaeilge
Tomás Ó Gealbháin Gaeilge, Stair, Comhordaitheoir na hIdirbhliana
Ciarán Ó Nualláin Ealaín, Stair, Creideamh, OSSP, Gairmthreoir,  Teicneolaíocht
Christophe Robert Fraincis agus Béarla
Séamús Ó Fuada Matamaitic,  Graific Dhearaidh agus Chumarsáide agus Corp Oideachais
Cláir Ní Sheoighe  Eolaíocht agus Bitheolaíocht
Katie Ní Mhurchú Béarla, Gaeilge agus Corp Oideachais
Cionnaith Ó Dubhthaigh Eolaíocht, Mata, Fisic agus Bitheolaíocht
Bríd Ní Chuirtín Ceol
Róisín Nic an Tuile Gnó
Marisa Olgiati Infante Spáinnis