GCPL ar líne

Beimid ag cur tús le ranganna ar líne maidin inniu (11 Eanáir) ar a 9:00. Mar eolas breise daoibh…

I mbliana den chéad uair i nGaelcholáiste Phort Láirge tá daltaí Bl.1 agus daltaí Bl.4 ag baint úsáide as gléas ríomhaireachta sa seomra ranga. This year for the first time in Gaelcholáiste Phort Láirge both First and Transition Year students are using a personal computer/device in the classroom and at home as part of their learning.

Faoin mbliain 2022 beidh ríomhaire in úsáid ag gach aon bhliainghrúpa sa scoil. All students in the school will have a device by 2022.

Tá dhá bhliain caite ag foireann na scoile ag traenáil chuige seo, rud a sheas go mór linn agus le daltaí na scoile le linn dúinn a bheith faoi dhianghlasáil anuraidh.