Gradam Scoileanna Digiteacha

Tá Gaelcholáiste Phort Láirge ar cheann de na chéad scoileanna san Eoraip atá tar éis Gradam Scoileanna Digiteacha na hEorpa a bhaint amach. Seoladh Gradaim na Scoileanna Digiteacha anuraidh chun inniúlacht, comhoibriú agus forbairt scileanna teicneolaíochta a chur chun cinn i scoileanna. Tugann clár Erasmus+ de chuid Choimisiúin na hEorpa, ranna rialtais náisiúnta agus comhlachtaí teicneolaíochta mora, HP ina measc, tacaíocht don chlár seo.

Seoladh Gradaim na Scoileanna Digiteacha anuraidh chun inniúlacht, comhoibriú agus forbairt scileanna teicneolaíocht a chur chun cinn i scoileanna. Tugann clár Erasmus+ de chuid Choimisiúin na hEorpa, ranna rialtais náisiúnta agus príomhchomhlachtaí teicneolaíochta, HP ina measc, tacaíocht don chlár seo.

Gaelcholáiste Phort Láirge has become one of the first schools in Europe to achieve European Digital Schools Awards status. The Digital Schools Awards European pilot programme is an initiative to promote and recognise the use of digital technology to deliver the best educational experience for pupils at secondary school level in Europe. It is backed by the European Commissions’ Erasmus+ programme, national government bodies and leading technology companies led by HP.

Roghnaigh na gradaim thíos chun níos mó a fhoghlaim faoi ghaisce an Ghaelcholaiste.

Click on the awards below to learn more about the schools achievements.

Bronnadh an gradam seo ar Ghaelcholáiste Phort Láirge mar aitheantas ar bharr feabhais agus cur chun cinn an dea-chleachtais in úsáid na teicneolaíochta ar scoil.

Gaelcholáiste Phort Láirge is among the first schools in Ireland to receive this award which recognises and celebrates best practice in digital education.

Chun an gradam seo a bhaint amach, b’éigean don scoil ceannaireacht éifeachtach san oideachas digiteach a léiriú. Deimhníonn an gradam seo go bhfuil an bonneagar teicneolaíochta atá ar fáil sa scoil agus na háiseanna atá in úsáid ag múinteoirí agus scoláirí ar chaighdeán an-mhaith. Rinneadh measúnú ar chultúr, clár forbartha gairmiúla agus cleachtas múinteoireachta na scoile mar chuid den iarratas.

To attain this accolade, the school showcased effective leadership in digital education. The award validates the high quality of the technological infrastructure and facilities utilised by teachers and students. The school’s culture, professional development initiatives, and teaching methods were evaluated as integral components of the application process.

Is gá do scoileanna a ghlacann páirt sa chlár seo uirlis fhéinmheastóireachta Choimisiúin na hEorpa SELFIE a úsáid chun an teagasc agus foghlaim dhigiteach sa scoil a mheas agus an fhianaise a úsáid chun spriocanna agus gníomhartha d’fheabhsúchán a phleanáil. Tugtar áiseanna agus tacaíocht ghairmiúil do mhúinteoirí a chabhraíonn leo an curaclam digiteach sa scoil a fhorbairt. Foghlaimíonn scoláirí an Ghaelcholáiste scileanna teicneolaíochta a úsáidfidh siad ar feadh a saolta.

The European Digital Schools Awards requires schools to use the European Commission’s SELFIE self-reflection tool to assess their digital learning and teaching practices and identified areas where improvements can be made. As part of the programme, teachers were given access to expert support and resources to help them develop their digital curriculum and ensure pupils are given the skills they need to navigate the modern world.

Click here to learn more the European Digital Schools Awards programme.