Gradam Scoileanna Digiteacha

Tá Gaelcholáiste Phort Láirge ar cheann de na chéad scoileanna san Eoraip atá tar éis Gradam Scoileanna Digiteacha na hEorpa a bhaint amach.

Seoladh Gradaim na Scoileanna Digiteacha anuraidh chun inniúlacht, comhoibriú agus forbairt scileanna teicneolaíocht a chur chun cinn i scoileanna. Tugann clár Erasmus+ de chuid Choimisiúin na hEorpa, ranna rialtais náisiúnta agus príomhchomhlachtaí teicneolaíochta, HP ina measc, tacaíocht don chlár seo.

Gaelcholáiste Phort Láirge has become one of the first schools in Europe to achieve European Digital Schools Awards status. The Digital Schools Awards European pilot programme is an initiative to promote and recognise the use of digital technology to deliver the best educational experience for pupils at secondary school level in Europe.

The Digital Schools Awards European programme was created to encourage and recognise innovation, collaboration and skills development in digital technology amongst schools. It is backed by the European Commissions’ Erasmus+ programme, national government bodies and leading technology companies led by HP.

Roghnaigh na gradaim thíos chun níos mó a fhoghlaim faoi ghaisce an Ghaelcholaiste.

Click on the awards below to learn more about the schools achievements.

Roghnaíodh 90 meánscoil ón Mór-Roinn chun páirt a ghlacadh sa chlár seo. Roghnaíodh scoileanna ó Éirinn, Albain, an Liotuáin, an tSeirbia agus an tSlóivéin. Seo é an chéad chlár den chineál seo atá fáil san Eoraip.

Bronnadh an gradam seo ar Ghaelcholáiste Phort Láirge mar aitheantas ar bharr feabhais agus cur chun cinn an dea-chleachtais in úsáid na teicneolaíochta ar scoil.

Chun an gradam seo a bhaint amach, b’éigean don scoil ceannaireacht éifeachtach san oideachas digiteach a léiriú. Deimhníonn an gradam seo go bhfuil an bonneagar teicneolaíochta atá ar fáil sa scoil agus na háiseanna atá in úsáid ag múinteoirí agus scoláirí ar chaighdeán an-mhaith. Rinneadh measúnú ar chultúr, clár forbartha gairmiúla agus cleachtas múinteoireachta na scoile mar chuid den iarratas.

Is gá do scoileanna a ghlacann páirt sa chlár seo uirlis fhéinmheastóireachta Choimisiúin na hEorpa SELFIE a úsáid chun an teagasc agus foghlaim dhigiteach sa scoil a mheas agus an fhianaise a úsáid chun spriocanna agus gníomhartha d’fheabhsúchán a phleanáil. Tugtar áiseanna agus tacaíocht ghairmiúil do mhúinteoirí a chabhraíonn leo an curaclam digiteach sa scoil a fhorbairt. Foghlaimíonn scoláirí an Ghaelcholáiste scileanna teicneolaíochta a úsáidfidh siad ar feadh a saolta.

Is í aidhm an chláir seo ná nasc idir múinteoirí agus scoileanna a chruthú chomh maith le pobal scoileanna atá an-inniúil ar úsáid an teicneolaíochta a chur chun cinn.

Only 90 secondary schools across the continent were selected to take part in the initiative which is being piloted in five European countries namely Ireland, Lithuania, Scotland, Serbia and Slovenia and it is the first of its kind to be available across the continent.

Gaelcholáiste Phort Láirge is among the first schools in Ireland to receive the award which recognises and celebrates best practice in digital education.

The European Digital Schools Awards requires schools to use the European Commission’s SELFIE self-reflection tool to assess their digital learning and teaching practices and identified areas where improvements can be made. As part of the programme, teachers were given access to expert support and resources to help them develop their digital curriculum and ensure pupils are given the skills they need to navigate the modern world.

The European Digital Schools Awards programme also intends to open up dialogue across borders and create a growing community of digitally competent schools, where teachers can share learnings from different education systems.

Click here to learn more the European Digital Schools Awards programme.