Microsoft Certified Educator

Is clár forbartha gairmiúla é Microsoft Certified Educator (MCE) dírithe ar scileanna Microsoft agus modheolaíochtaí nuálach a fhorbairt. Forbraíonn an cúrsa na scileanna atá de dhíth chun eispéiris foghlama shaibhre shaincheaptha a sholáthair do scoláirí, ag baint úsáide as uirlisí Microsoft. Tá cailíocht MCE bainte amach ag múinteoirí an Ghaelcholáiste

Microsoft Certified Educator (MCE) is a professional development programme focused on technology skills and innovative teaching. The course develops the skills required to provide a rich, customised learning experiences for students, using Microsoft tools. Teachers here in Gaelcholáiste Phort Láirge hold an MCE qualification.