Nuacht Ghaelcholáiste Phort Láirge – Eanáir 2020

Cuairt Ambasadóir Mheiriceá – Ambassador Daniel Mulhall visits GCPL

Thug an t-Ambasadóir cuairt ar an scoil ar an Déardaoin 9 Eanáir mar chuid de Chlár Náisiúnta an Roinn Gnóthaí Eachtracha ar an ábhar Éire Domhanda agus chun feasacht a ardú ar an obair ar siúl ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha thar lear.

Glacann scoláirí GCPL páirt i dtionscnaimh gach bliain a bhaineann le World Wide Global Schools, le feasacht na scoláirí a ardú i dtaobh na spriocanna domhanda leagtha síos ag na Náisiúin Aontaithe maidir le Forbairt Inbhuanaithe 2015-2030.

An Fáinne Óir á bhronnadh ar an Ambasadóir in aitheantas ar an líofacht Ghaeilge a léirigh sé ag labhairt leis na scoláirí.

 

 

 

 Sáirsint Shane Coughlan ag déanamh cur síos ar an obair a dhéanann arm na hÉireann thar lear.

 

 

 

Bratach na Náisiún Aontaithe á bhronnadh ag an Ambasadóir ar Ghaelcholáiste Phort Láirge.

 

 

 

Eolaí Óg / BT Young Scientist Award

Comhghairdeas le Cáit Ní Scinnéir agus Heather De Spáinn a ghnóthaigh Gradam Ard Molta i gcomórtas an Eolaí Óig san RDS i mBaile Átha Cliath an t-seachtain seo chaite.

An bhFuil do Uachtar Reoite 99 Sábháilte an taighde a rinne siad/ Is Your 99 Ice Cream Safe to Eat was their topic of investigation.