Cleas nó Cóisir!

Bhí spiorád na Samhna le braith sa scoil an tseachtain seo – ghleas go leor daltaí i bhfeistis éagsúla ar an Aoine agus dhearaigh daltaí Eacnamaíocht Bhaile Bl.1 maisiúcháin le cur in airde ina dtithe ar Oíche Shamhna agus atmaisféar deas a chruthú le linn na dianghlasa. Rinne siad uaschúrsáil ar ábhair a bhí acu sa bhaile le caomhnú timpeallachta a chur chun cinn #Scoilghlas.

Geimhreadh ceoch, earrach reoch, Samhradh grianmhar is fómhar biamhar. Is trian den obair tús a chur agus tá daltaí na hIdirbhliana ag obair go dian le cúpla seachtain anuas i ngairdín na scoile.

Is leor nod don eolach

Tá bliain 1 ag baint úsáide as an teicneolaíocht sa rang Eacnamaíocht Bhaile le leabhrán oidis phearsanta a scríobh i mbliana. Seo cuid den obair a rinne siad ar a leabhair le déanaí i ndiaidh dóibh muifíní seacláide a bhácáil.

Tá bliain 1 agus 3 gnóthach na laethanta seo ag cócaireachta sa bhaile. Seo cuid de na táirgí bácáilte atá déanta acu ar nós sconnaí tae agus muifíní seacláide.

Fuair Bl.3 a gcuid tionscadail Eacnamaíocht Bhaile ón mbliain seo caite ar ais le déanaí. D’éirigh go hiontach leo. Bhí siad breá sásta lena dtorthaí. Rinne siad crochadh balla ag úsáid feilt leis an dearadh a chruthú agus d’fhorbair siad an dearadh sin le greamanna bróidnéireachta. Comhgairdeas leo go léir.

An té nach gcuireann san earrach ní bhaineann sé san fhómhar

D’éirigh le scoláirí Idirbhliana 19/20 an fómhar a bhaint in ainneoin na ndúshlán a bhí orthu a shárú. Réab stoirm Dennis i Mí Feabhra agus leag sé an polathollán a bhí tógtha ag na scoláirí díreach sular dhún an scoil i lár Mhí an Mhárta. Buíochas le múinteoir Cláir, Síle agus Leo Mac Suibhne a mhúin na scileanna fad saoil seo do na scoláirí. 

Ré Nua i nGaelcholáiste Phort Láirge

I mbliana den chéad uair i nGaelcholáiste Phort Láirge beidh daltaí Bl.1 agus daltaí Bl.4 ag baint úsáide as gléas ríomhaireachta sa seomra ranga. Togra trí bliana is ea é seo agus faoin mbliain 2022 beidh ríomhaire in úsáid ag gach aon bhliainghrúpa sa scoil. Rachaidh an teicneolaíocht seo go mór chun tairbhe do dhaltaí na scoile rud atá tráthúil go leor sa domhan éiginnte ina mairimid. Ní hamháin go bhfuil béim ar an teanga, ár gcultúr agus ár n-oidhreacht anseo i nGaelcholáiste Phort Lairge, tá súil ghéar ar an todhchaí againn agus ar na scileanna teicneolaíochta atá ag teastáil sa lá atá inniú ann.  Úsáidfear an teicneolaíocht i ngach aon ghné de shaol na scoile idir an teagasc, an fhoghlaim agus cúrsaí measúnaithe. É sin ráite, is cur chuige cumaiscthe a bheidh ann. Bainfear úsáid as téacsleabhair agus beidh béim níos mó ná riamh ar scileanna litearthachta na scoláirí. Tá dhá bhliain caite ag foireann na scoile ag traenáil chuige seo, rud a sheas sé go mór leo agus le daltaí na scoile le linn dúinn a bheith faoi dhianghlasáil anuraidh.

This year for the first time in Gaelcholáiste Phort Láirge both First and Transition Year students will be using a computer/device in the classroom as part of their learning. This is a three-year project which will see all students in the school with a device by 2022. The staff of Gaelcholáiste Phort Láirge have spent the past two years educating themselves and training for their implementation in the classroom, something which stood greatly to the students during the recent lock-down.