Bronnadh Gradam 2023

Agus deireadh na scoilbhliana buailte linn anseo sa Ghaelcholáiste bhí ócáid faoi leith againn i Séipéal Naomh Muire, Baile Gunnair agus ceolchoirm ar scoil chun imeachtaí na bliana a cheiliúradh. Bronnadh roinnt Gradam ar scoláirí blianta 1, 2, 3 agus 5.

Aithnítear go bhfuil tábhacht faoi leith ag baint le hardú meanman agus misnigh agus tuigimid go bhfuil aitheantas faoi leith tuillte ag cuid mhaith scoláirí.

Bronnadh gradam do Ghaeilgeoir na Bliana ar scoláire amháin ó gach rang agus Bronnadh Scoláire na Bliana ar scoláire amháin ó gach rang. Bronnadh Teastais Tinrimh, Teastais Iompair agus Teastais  d’aon Éacht Seach-Churaclaim Thar na Bearta ar scolairí na scoile chomh maith.

Comhghairdeachas libh ar fad agus bíodh samhradh iontach agaibh.

Ní bhíonn in aon rud ach seal

Tá deireadh na scoilbhliana buailte linn agus tá scoláirí na hIdirbhliana ag súil go mór leis na laethanta saoire. Tá súil againn go mbeidh samhradh iontach agus guímid gach rath orthu agus iad ag tabhairt faoin gCúigiú Bliain tar éis an tSamhraidh.

An Brat Glas

Tar éis obair na gcapall a dhéanamh, bronnadh Brat Glas don téama “Uisce” ar an scoil. D’fhreastail ceathrar dár scoláirí ar an gceiliúradh i Hotel Kilkenny chun an brat a bhailiú ar son an Choiste Ghlais.

Geansaithe Nua Cispheile

Fóirne cispheile sóisearacha GCPL ag caitheamh geansaithe nua na scoile. Rinne Coiste na dTuismitheoirí urraíocht ar na geansaithe nua seo. D’eagraigh siad ócaidí cosúil le Tráth na gCeist agus Crannchur na Cásca chun an t-airgead a bhailiú. Gabhaimid buíochas libh as ucht bhur dtacaíochta. Táid ag féachaint go hiontach ina ngeansaithe nua agus táimid ag súil go mór le cluichí na bliana seo chugainn.

Aitheantas Acadúil Náisiúnta do Seachtar Scoláirí Ghaelcholáiste Phort Láirge san Ardteist 2022/ 7 Gaelcholáiste Students Get Leaving Cert. Academic Recognition at National Level 

Le déanaí tá Scoláireacht Iontrála gnóthaithe ag Cáit Ní Scinnéir, Ross Mac Caisín, agus Aodh Mac an Rothaich i UCD. Bhí Clara Ní Chuinneagáin in easnamh ón bpictiúr ach tá Scoláireacht Iontrála fachta aici chomh maith. Tá triúr eile ó Rang 2022 tar éis Scoláireacht a fháil le déanaí chomh maith: Chulainn Ó Mathúna- Ollscoil Mhá Nuad, Eoghain Ó Leathlobhair-Coláiste na Trionóide agus Jake Sionóid- Ollscoil Chorcaí.

Most recently Cáit Ní Scinnéir, Ross Mac Caisín & Aodh Mac an Rothaich received Scholar Entrance Awards from UCD for their high achievement in the Leaving Cert 2022, missing from the photo is Clara Ní Chuinneagáin. Three others from the class of 2022 were also recently awarded recognition from their respective universities for their high achievement in the Leaving Cert. 2022, Chulainn Ó Mathúna – Maynooth University, Eoghain Ó Leathlobhair – Trinity College and Jake Sionóid – UCC. Comhghairdeas leo!

Le Chéile is Fearr Sinn

Tháinig Meánscoil San Nioclás ar chuairt inniu agus bhí Tráth na gCeist agus Ceolchoirm againn i dteannta a chéile. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Tomás Ó Gealbháin, Darren Ó Droma agus an Ceoltóir Cáiliúil Caoimhin Ó Fearghaíl (Ceoltóir na Bliana RTÉ) a chas ceol iontach. Deis iontach a bhí ann dár gceoltóirí féin cúpla port a sheinnt le ceoltóirí cumasacha na Rinne agus ón Sean Phobal.

Feachtas

Bhí bronnadh oifigiúil againn ar scoil inniu don chun aitheantas a thabhairt do cheathrar dár scoláirí a tháinig sa triú háit i gCraobh na hÉireann i gComórtas Thráth na gCeist a bhíonn á reachtáil ag Feachtas.