Ré Nua i nGaelcholáiste Phort Láirge

I mbliana den chéad uair i nGaelcholáiste Phort Láirge beidh daltaí Bl.1 agus daltaí Bl.4 ag baint úsáide as gléas ríomhaireachta sa seomra ranga. Togra trí bliana is ea é seo agus faoin mbliain 2022 beidh ríomhaire in úsáid ag gach aon bhliainghrúpa sa scoil. Rachaidh an teicneolaíocht seo go mór chun tairbhe do dhaltaí na scoile rud atá tráthúil go leor sa domhan éiginnte ina mairimid. Ní hamháin go bhfuil béim ar an teanga, ár gcultúr agus ár n-oidhreacht anseo i nGaelcholáiste Phort Lairge, tá súil ghéar ar an todhchaí againn agus ar na scileanna teicneolaíochta atá ag teastáil sa lá atá inniú ann.  Úsáidfear an teicneolaíocht i ngach aon ghné de shaol na scoile idir an teagasc, an fhoghlaim agus cúrsaí measúnaithe. É sin ráite, is cur chuige cumaiscthe a bheidh ann. Bainfear úsáid as téacsleabhair agus beidh béim níos mó ná riamh ar scileanna litearthachta na scoláirí. Tá dhá bhliain caite ag foireann na scoile ag traenáil chuige seo, rud a sheas sé go mór leo agus le daltaí na scoile le linn dúinn a bheith faoi dhianghlasáil anuraidh.

This year for the first time in Gaelcholáiste Phort Láirge both First and Transition Year students will be using a computer/device in the classroom as part of their learning. This is a three-year project which will see all students in the school with a device by 2022. The staff of Gaelcholáiste Phort Láirge have spent the past two years educating themselves and training for their implementation in the classroom, something which stood greatly to the students during the recent lock-down.

Gaelcholáiste Phort Láirge ar Líne

In am an ghátair a bhraitear an chabhair agus tá múinteoirí na scoile ag treabhadh leo ag múineadh agus ag teagaisc ar líne na laethanta neamhchinnte seo. Ba mhaith le bainistíocht na scoile a mbuíochas a chur in iúl do fhoireann na scoile. Cé nach bhfuil foirgneamh na scoile ar oscailt tá daltaí na scoile ag obair leo ó bhaile.

Féach na samplaí thíos:

Tráth na gCeist

Comhgháirdeas le daltaí Gaelscoil na nDéise a bhuaigh tráth na gceist a d’eagraigh daltaí Bl.4 le déanaí. Ghlac trí scoil páirt sa Tráth na gCeist agus níos mó ná 100 dalta.

Mol an óige agus tiocfaidh sí.

Turas na Fraince 2020

Daltaí Bl.2 a chaith tréimhse i Montpellier le déanaí.

Ba mhaith linn ár mbuíochas ó chroi a ghabháil leis an múinteoir Fraincise Christophe Robert a d’eagraigh an turas agus le Róisín Nic an Tuile a thaisteal leo.

 

Nuacht Ghaelcholáiste Phort Láirge – Eanáir 2020

Cuairt Ambasadóir Mheiriceá – Ambassador Daniel Mulhall visits GCPL

Thug an t-Ambasadóir cuairt ar an scoil ar an Déardaoin 9 Eanáir mar chuid de Chlár Náisiúnta an Roinn Gnóthaí Eachtracha ar an ábhar Éire Domhanda agus chun feasacht a ardú ar an obair ar siúl ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha thar lear.

Glacann scoláirí GCPL páirt i dtionscnaimh gach bliain a bhaineann le World Wide Global Schools, le feasacht na scoláirí a ardú i dtaobh na spriocanna domhanda leagtha síos ag na Náisiúin Aontaithe maidir le Forbairt Inbhuanaithe 2015-2030.

An Fáinne Óir á bhronnadh ar an Ambasadóir in aitheantas ar an líofacht Ghaeilge a léirigh sé ag labhairt leis na scoláirí.

 

 

 

 Sáirsint Shane Coughlan ag déanamh cur síos ar an obair a dhéanann arm na hÉireann thar lear.

 

 

 

Bratach na Náisiún Aontaithe á bhronnadh ag an Ambasadóir ar Ghaelcholáiste Phort Láirge.

 

 

 

Eolaí Óg / BT Young Scientist Award

Comhghairdeas le Cáit Ní Scinnéir agus Heather De Spáinn a ghnóthaigh Gradam Ard Molta i gcomórtas an Eolaí Óig san RDS i mBaile Átha Cliath an t-seachtain seo chaite.

An bhFuil do Uachtar Reoite 99 Sábháilte an taighde a rinne siad/ Is Your 99 Ice Cream Safe to Eat was their topic of investigation.

Séasúr an Chairdis

Bhí Seachtain Dea-Thola fé lán seoil le coicís anuas i nGaelcholáiste Phort Láirge agus scoláirí na scoile uilig páirteach i ngníomhaíochtaí dearfacha éagsúla na coicíse.  Cuireadh béim sna ranganna OSPS ar an mbaol a bhaineann le híomhánna a roinnt ar na meáin shóisialta. Molaimid do thuismitheoirí a bheith de shíor ag déanamh comhrá lena bpáistí faoin gcineál cumarsáide á dhéanamh acu ar na meáin. Tá eolas do thuistí faoi shábháilteacht idirlín ar fáil ar shuíomh Webwise.ie. Ar an Deardaoin chuaigh daltaí na scoile ag scátáil oighir agus d’eagraigh bl.6 imeachtaí agus cluichí do bl.1,,2,3 agus 4 chomh maith.

Bailiúchán Airgid ar son ‘Focus Ireland’ agus Bailiúchán Bídh ar son ‘Naomh Uinseann de Pól’

D’eagraigh daltaí na hIdirbhliana lá geansaí Nollag le déanaí ar son ‘Focus Ireland’. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le gach éínne a ghlac páirt sa lá. Ina theannta san bhí comhairle na nDaltaí agus daltaí na scoile páirteach i mbailiúchán bídh ar son Naomh Uinseann de Pól.