Peil Ghaelach/ Gaelic Football

Tá ról ríthábhachtach ag cluichí Gaelacha i gcultúr agus oidhreacht na hÉireann a chaomhnú, cluichí a chuireann go mór le féiniúlacht agus mórtas na scoláirí. Cabhraíonn an pheil le scoláirí ceangal lena bhfréamhacha, spiorad an phobail agus meas ar stair na hÉireann a chur chun cinn. Creidtear go láidir i gcumhacht an spóirt chun obair foirne, smacht agus athléimneacht a chothú i measc ár scoláirí. Glacann buachaillí agus cailíní páirt ghníomhach i gcomórtais pheile idirscoile, rud a chothaíonn cairdeas agus muintearas ina measc. Ní hamháin go spreagann peil Ghaelach saol sláintiúil ach cothaíonn sí meas mór ar ár n-oidhreacht chultúrtha.

Buaiteoirí Comórtas Peile an Chontae f.14 2024

Gaelic games play a vital role in preserving Irish culture and heritage, contributing to students’ sense of identity and pride. Gaelic football enables students to connect with their roots, fostering a deep appreciation for the history and community spirit unique to Ireland. The school believes in the power of sport to foster teamwork, discipline and resilience among our students. Both boys and girls actively participate in interschool competitions, fostering a strong sense of community and school spirit. Gaelic football not only encourages a healthy lifestyle but also fosters a great respect for our cultural heritage.