Sábháilteacht ar líne

Mar is eol do phobal na scoile tá an t-idirlíon ina dhlúthchuid den saol againn anois. Le cabhrú le daltaí dul i ngleic leis tá béim á chur ar shábháilteacht ar líne inniu ag múinteoirí na scoile. Más rud é go bhfuil breis eolais ag teastáil ó thuismitheoirí gheobhaidh siad eolas, comhairle agus achmhainní oideachais saor in aisce ar webwise.ie nó rte.ie