SEACHTAIN DEA-THOLA

Tá Seachtain Dea-Thola fé lán seoil agus scoláirí na scoile uilig páirteach i ngníomhaíochtaí dearfacha éagsúla an tseachtain seo.  Go dti seo, cuireadh béim sna ranganna OSPS ar an mbaol a bhaineann le híomhánna a roinnt ar na meáin shóisialta. Molaimid do thuismitheoirí a bheith de shíor ag déanamh comhrá lena bpáistí faoin gcineál cumarsáide á dhéanamh acu ar na meáin. Tá eolas do thuistí faoi shábháilteacht idirlín ar fáil ar shuíomh Webwise.ie. Ar an Luan chuaigh daltaí bl.4,bl.5 agus bl.6 ag scátáil oighir. 

Is fearr cara sa chúirt ná punt sa sparán.

This year’s emphasis during Friendship Week was on the safe use of the internet and the dangers and implications of sharing images on social media. We advise parents to talk to their children regularly regarding the kind of communication that the engage in on social media in order to ensure their wellbeing. Useful information for parents regarding internet safety may be accessed on the internet at Webwise.ie