Seachtain Fhrithbhulaíochta

Scoláirí GCPL ag léiriú a gcuid tacaíochta don phobal LGBTQ+ mar chuid de sheachtain na frithbhulaíochta.