seachtain na Sláinte 2019

Bhí Seachtain na Sláinte againn sa scoil idir an 21ú agus an 25ú Deireadh Fómhair 2019. Bhí seisiún cócaireachta ag bliainghrúpaí difriúla leis an múinteoir eacnamaíocht bhaile. Thug an traenálaí Harley Barnes cuairt ar an scoil agus rinne sé rang aclaíochta leis na daltaí agus thug Bliain 1 cuairt ar GIY Ard Chaoin agus rinne siad ceardlann cócaireactha ann.

Chomh maith le sin ar an gcéadaoin labhair Shane O’ Sullivan faoi chúrsaí meabhairshláinte agus bhí caoineoga ar díol ag bl.4. Sna ranganna Mata d’fhoghlaim na daltaí conas innéacs corpmhaise (BMI) a ríomh. Ar an Déardaoin bhain bl.5/6 an chéad áit amach i gComharc na gCór leis an amhrán ‘Aonach Bhearna na Gaoithe’.

Ba mhaith linn ár mbuiochas a ghabháil le gach éinne a chabhraigh linn i rith na seachtaine ina measc, GIY, Shane O’Sullivan, Harley Barnes agus C.L.G Baile Mhic Gunnair agus dar ndóigh na múinteoirí go léir a ghlac páirt in imeachtaí.

Is fearr an tsláinte ná na táinte mar a deir an seanfhocal!