Seas an Fód 2019

Ghlac scoláirí agus múinteoirí na scoile páirt i ‘Seas an Fód 2019’. Seachtain fheasachta a bhí ann ar imeascadh an phobal LADT+, agus conas dul i ngleic le cúrsaí bulaíochta agus leithcheal a fhulaingíonn siad fós. Molaimid iad as an dtacaíocht agus an fuinneamh dearfach a léirigh siad i rith na seachtaine.