Category Archives: Fógraí

Le Chéile is Fearr Sinn

Tháinig Meánscoil San Nioclás ar chuairt inniu agus bhí Tráth na gCeist agus Ceolchoirm againn i dteannta a chéile. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Tomás Ó Gealbháin, Darren Ó Droma agus an Ceoltóir Cáiliúil Caoimhin Ó Fearghaíl (Ceoltóir na Bliana RTÉ) a chas ceol iontach. Deis iontach a bhí ann dár gceoltóirí féin cúpla port a sheinnt le ceoltóirí cumasacha na Rinne agus ón Sean Phobal.

Feachtas

Bhí bronnadh oifigiúil againn ar scoil inniu don chun aitheantas a thabhairt do cheathrar dár scoláirí a tháinig sa triú háit i gCraobh na hÉireann i gComórtas Thráth na gCeist a bhíonn á reachtáil ag Feachtas.

Ceolchoirm

Bhí lá iontach ceoil againn ar scoil inniu chun críoch a chur le Ceiliúradh na Gaeilge 2023. Bhí sé i gceist againn ár gceolchoirm inscoile a bheith againn Dé Céadaoin seo caite ach bhí orainn é a chur siar de bharr na haimsire. Tá ardmholadh tuillte ag na scoláirí go mór mhór scoláirí ón 3ú Bliain a chan leagan iontach d’Amhrán na nGael.

Tráth na gCeist

Comhghairdeachas leis na scoláirí ar fad a bhuaigh duaiseanna i gcomórtas inscoile de Thráth na gCeist a bhí á reachtáil ag Scoláirí na hIdirbhliana mar pháirt do Cheiliúradh na Gaeilge 2023.

Bratach na hÉireann ar Foluain

Bhí searmanas speisialta againn ar scoil inniu chun comóradh a dhéanamh ar an gcéad uair a chuir Thomas Francis Meagher Bratach na hÉireann ar foluain i gCathair Phort Láirge 175 bliain ó shin. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Maebh Ní Dhíomáin a sheinn leagan álainn d’Amhrán na bhFiann ar na píopaí uillinn chun an ócáid a chomóradh.

Eochair Feasa Foghlaim

Ba chorraitheach an lá a bhí ag Maitiú, Ruán, Cameron agus Micheál inniu agus iad san iomaíocht i gCraobh na hÉireann den gComórtas Tráth na gCeist a bhí á reachtáil ag Feachtas. Bhíodar sa dara háit den chuid is mó den chomórtas ach thiteadar siar sa bhabhta deireanach. D’éirigh leo an Triú hÁit a bhaint amach ar deireadh. Tá éacht déanta agaibh a leaideanna agus tá pobal na scoile bródúil asaibh!!

YSI

Chuir daltaí na hIdirbhliana a dtionscadal “Plaisteach Aisteach” i láthair ar an stáitse “Labhair Amach” sa chraobh réigiúnach den gcomórtas YSI in Óstán Newpark i gCill Chainnigh inniu. Rinne siad iarracht iontach agus bhíomar ar fad bródúil astu.

“ARTifice” i gCaisleán an Leasa Mhóir

Eagraítear an taispéantas “ARTifice” i gCaisleán an Leasa Mhóir do scoláirí na hIdirbhliana ar fud Chontae Phort Láirge gach bliain. Ba mhór an phribhléid don Idirbhliain ó GCPL a bheith i láthair do sheoladh an taispeántais inniu. In ainneoin na drochaimsire bhain siad súp mór as an turas go dtí Gailearaí an Chaisleáin agus go hArdeaglais Chárthaigh. Tá súil acu go mbeidh deis acu cuairt a thabhairt ar gháirdíní an chaisleáin ar lá níos gile amach anseo.