Turas na Fraince 2020

Daltaí Bl.2 a chaith tréimhse i Montpellier le déanaí.

Ba mhaith linn ár mbuíochas ó chroi a ghabháil leis an múinteoir Fraincise Christophe Robert a d’eagraigh an turas agus le Róisín Nic an Tuile a thaisteal leo.

 

Nuacht Ghaelcholáiste Phort Láirge – Eanáir 2020

Cuairt Ambasadóir Mheiriceá – Ambassador Daniel Mulhall visits GCPL

Thug an t-Ambasadóir cuairt ar an scoil ar an Déardaoin 9 Eanáir mar chuid de Chlár Náisiúnta an Roinn Gnóthaí Eachtracha ar an ábhar Éire Domhanda agus chun feasacht a ardú ar an obair ar siúl ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha thar lear.

Glacann scoláirí GCPL páirt i dtionscnaimh gach bliain a bhaineann le World Wide Global Schools, le feasacht na scoláirí a ardú i dtaobh na spriocanna domhanda leagtha síos ag na Náisiúin Aontaithe maidir le Forbairt Inbhuanaithe 2015-2030.

An Fáinne Óir á bhronnadh ar an Ambasadóir in aitheantas ar an líofacht Ghaeilge a léirigh sé ag labhairt leis na scoláirí.

 

 

 

 Sáirsint Shane Coughlan ag déanamh cur síos ar an obair a dhéanann arm na hÉireann thar lear.

 

 

 

Bratach na Náisiún Aontaithe á bhronnadh ag an Ambasadóir ar Ghaelcholáiste Phort Láirge.

 

 

 

Eolaí Óg / BT Young Scientist Award

Comhghairdeas le Cáit Ní Scinnéir agus Heather De Spáinn a ghnóthaigh Gradam Ard Molta i gcomórtas an Eolaí Óig san RDS i mBaile Átha Cliath an t-seachtain seo chaite.

An bhFuil do Uachtar Reoite 99 Sábháilte an taighde a rinne siad/ Is Your 99 Ice Cream Safe to Eat was their topic of investigation.

Séasúr an Chairdis

Bhí Seachtain Dea-Thola fé lán seoil le coicís anuas i nGaelcholáiste Phort Láirge agus scoláirí na scoile uilig páirteach i ngníomhaíochtaí dearfacha éagsúla na coicíse.  Cuireadh béim sna ranganna OSPS ar an mbaol a bhaineann le híomhánna a roinnt ar na meáin shóisialta. Molaimid do thuismitheoirí a bheith de shíor ag déanamh comhrá lena bpáistí faoin gcineál cumarsáide á dhéanamh acu ar na meáin. Tá eolas do thuistí faoi shábháilteacht idirlín ar fáil ar shuíomh Webwise.ie. Ar an Deardaoin chuaigh daltaí na scoile ag scátáil oighir agus d’eagraigh bl.6 imeachtaí agus cluichí do bl.1,,2,3 agus 4 chomh maith.

Bailiúchán Airgid ar son ‘Focus Ireland’ agus Bailiúchán Bídh ar son ‘Naomh Uinseann de Pól’

D’eagraigh daltaí na hIdirbhliana lá geansaí Nollag le déanaí ar son ‘Focus Ireland’. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le gach éínne a ghlac páirt sa lá. Ina theannta san bhí comhairle na nDaltaí agus daltaí na scoile páirteach i mbailiúchán bídh ar son Naomh Uinseann de Pól.

Proifíl Ghnóthachtála na Sraithe Sóisearaí 2019

Comhghairdeas le scoláirí Gaelcholáiste Phort Láirge a bhain amach Teastas Gnóthachtála na Sraithe Sóisearaí. Tugann an teastas seo aitheantas do na torthaí a bhain na scolairí amach i scrúdú an Teastais Shóisearaigh 2019, aiseolas maidir leis an measúnú rangbhunaithe agus cur síos ar réimsí agus eispéireas foghlama éagsúla an scoláire féin le linn trí bliana na sraithe sóisearaí.

Séasúr an Chairdis

Tá Seachtain Dea-Thola fé lán seoil agus scoláirí na scoile uilig páirteach i ngníomhaíochtaí dearfacha éagsúla an tseachtain seo.  Go dti seo, cuireadh béim sna ranganna OSPS ar an mbaol a bhaineann le híomhánna a roinnt ar na meáin shóisialta. Molaimid do thuismitheoirí a bheith de shíor ag déanamh comhrá lena bpáistí faoin gcineál cumarsáide á dhéanamh acu ar na meáin. Tá eolas do thuistí faoi shábháilteacht idirlín ar fáil ar shuíomh Webwise.ie. Ar an Deardaoin chuaigh daltaí na scoile ag scátáil oighir. 

Is fearr cara sa chúirt ná punt sa sparán.

Dámhachtainí Scoláireachta

 

 

Clodagh Nic Pheáircín, Ardteist 2019. Bhronn Roinn na hInnealltóireachta, Ollscoil Bhaile Átha Cliath Gradam Scoláire Iontrála ar Chlodagh in aitheantas ar ardghnothachtáil  torthaí aimsithe aici i Scrúdů na hArdteistméireachta.
Maith thú a Chlodagh.